Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Snostrup Kirke forestiller rankeslyngornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Der er kun få rester på skibets vægge over hvælv, der fortæller, at Isefjordsværkstedet også har udsmykket denne kirke. Der er tidligere registreret kalkmalerier på væggene nede i kirken. Udsmykningen synes at være udført kun nogle få årtier før hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv ses på triumfvæg, sydvæg og nordvæg fragmenter af en dekoration. Dekorationens kalkbund sidder partiel meget løs, ligesom den underliggende puds flere steder har dårlig vedhæftning til murværk. I det nordøstlige hjørne er dekorationerne stærkt tilsodede i forbindelse med en ældre kakkelovnsinstallation. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skib og kor er bygget af rå kamp med detaljer omkring vinduer og døre samt ved hjørnerne i kridtsten i romansk tid. Kun delvis bevaret sokkel af kløvede kamp. Et krydshvælv i koret synes opført i 1300-tallet, mens de to krydshvælv i skibet først er indsat hen imod 1500. Våbenhuset mod syd er opført af munkesten på kampestenssyl. Skibets vestforlængelse og tårnet, med nordligt trappehus, er opført efter skibets hvælvslagning af munkesten på kampestenssyl. Både forlængelse og tårnrum har samtidigt krydshvælv. Kirken står med blanke mure.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links