Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1617 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gerlev kirke (Frederikssund Kommune) forestiller indskrifter og vrængefigurer og masker.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret to små fragmenter efter tidligere udsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skibets 1. fags hvælv er tilsmudsede, og i østkappen forkommer sætningsrevner. Nordkappen har en del svindrevner.

Kirken

Gerlev kirke (Frederikssund Kommune) består af romansk kor og skib samt tårnets nedre dele, og er opført af rå og kløvet kampesten iblandet frådsten. Tårnets hvælv og murernes øvre dele er fra sidste del af 1400-tallet ligesom sakristiet, begge opført i munkesten. I 1617 udførtes en omfattende ombygning af kirken. Kor og skibs søndre mur blev flyttet længere mod syd, hvorved skibet og koret omdannedes til et langhus. Korets og skibets sengotiske hvælv blev revet ned og erstattet af tre nye hvælv. Våbenhuset er opført omkring 1500 i munkesten. I 1753 opførtes en tilbygning mod nord. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links