Religion og trossamfund i Frederikssund Kommune, 79,9 % er medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune mod 75,9 % på landsplan (2017). Frederikssund Provsti i Helsingør Stift omfatter 25 sogne (heraf 8 sogne i Egedal Kommune) med 15 pastorater, 35 præster og 18 menighedsråd.

I 1746 blev Ude Sundby Kirke sognekirke for Frederikssunds borgere, og i dag omsluttes kirken helt af byen. Slagslunde Præstegård, bygget i 1803, er provstiets ældste. Pastoratgrænser har været under forandring, fx hørte Oppe Sundby Sogn til Frederikssund Sogn, men har siden 1966 dannet fælles pastorat med Snostrup Sogn.

Provstiets landsogne er i dag præget af traditionel kirkelighed. Der opstod imidlertid folkekirkelige vækkelser på egnen i 1850’erne i kølvandet på religionsfriheden i 1849. Hovedpersonen var smeden og vækkelsesprædikanten Jens Larsen fra Kirke-Værløse, som især samlede tilhørere i Dalby og Bonderup, men også i Ferslev og Frederikssund. Senere etablerede Indre Mission sig i 1909 med missionshuset Bethesda i Frederikssund. Med præsten Morten Pontoppidan som forstander for Jørlunde Højskole i 1880 fik Slangerup-egnen en markant grundtvigianer, der arrangerede åbne søndagsmøder. Pontoppidan hørte til den grundtvigske bevægelses venstrefløj med åbenhed over for kulturradikalismen. Han var endvidere inspireret af den grundtvigske digter og præst Jens Christian Hostrup fra Frederiksborg Slotssogn. Senere i 1887 blev Jørlunde Valgmenighed etableret. Valgmenigheden blev ophævet i 1969, og hverken højskole eller kirke (nedrevet 1969) eksisterer mere.

FDF Frederikssund har sine rødder i folkekirken og varetager ungdomsarbejde. Efterskolen Baunehøj nær Jægerspris Slot bygger på N.F.S. Grundtvigs skole- og livssyn med vægt på, at det enkelte menneskes frihed er uadskilleligt forbundet med det folkelige fællesskab og engagement.

I Frederikssund ligger den muslimske menighed Orhan Gazi Moske, indviet i 1991, der hører til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet) og er det største godkendte muslimske trossamfund i Danmark (godkendt 2006).

I Slangerup findes et sikh-samfund. Sikherne kom til Danmark som en del af arbejdsmigrationen i 1960’erne, siden som fx flygtninge og i forbindelse med familiesammenføringer.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund