Mange af kommunens foreninger er repræsenteret i paraplyorganisationerne Frederikssund Idrætsråd og Kulturrådet i Frederikssund. I forbindelse med Strukturreformen i 2007 opretholdt mange idrætsforeninger og kulturelle foreninger deres lokale tilhørsforhold, mens lokalafdelinger af landsdækkende foreninger blev slået sammen. Det har betydet, at det lokale idrætsliv i de fire tidligere kommuner er blevet bevaret, og at der fx er fire lokalhistoriske foreninger.

Kommunens ældste aktive forening er Frederikssund Sangforening, som blev stiftet i 1858. Andre ældre foreninger med præg af købstadslivet i Frederikssund er Borger- og Fugleskydningsselskabet (stiftet 1887) og Frederikssund Kunstforening (stiftet 1945), mens Dalby Idrætsforening af 1901 er en af kommunens ældste idrætsforeninger. Ved Frederikssund er planlagt en helt ny idrætsby med svømmehal og boldbaner. Første etape forventes færdig i 2019.

Frivillighedsstedet, som ligger i Frederikssund, er et lokalt, kommunalt støttet videnscenter for frivilligt socialt arbejde i fx patientforeninger og humanitære foreninger. Kommunale forenings- og kulturhuse, som drives med stor frivillig indsats, er bl.a. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, Græse Gamle Skole, Foreningscentret Pedersholm i Oppe Sundby, Kulturhuset Elværket i Frederikssund og Rytterskolen i Store Rørbæk.

Frederikssund Bibliotekerne består af Frederikssund Bibliotek, som er hovedbibliotek for hele kommunen, og lokalbibliotekerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige