Det centrale Slangerup, 2017. Byens handels- og serviceaktiviteter ligger i området omkring Kongensgade og Brobæksgade og mellem Stationsvej og Københavnsvej. Stationsvej vidner om den tidligere Slangerup Station på Slangerupbanen. I kortudsnittets nordvestligste del ligger et større område med svømmehal, idræts- og kulturcenter. Lige syd herfor ligger to af Slangerup Skoles afdelinger, Kingoskolen og Byvangskolen. Den tredje afdeling, Lindegårdskolen, ligger i byens sydligste udkant. Den højt beliggende Slangerup Kirke ligger centralt i kortudsnittet.
.

Byvåben Slangerup. Våbenets blasonering: I blåt over sølv bølger en på sølv kampesten hvilende rød kirke med sølv tag med korsbesatte gavlender og midtertårn med kugleprydet spir, tårnet ledsaget dekster af en guld nymåne og sinister af en guld seksoddet stjerne.

.

Slangerup har en befolkning på 6.864 og et areal på 324 ha. Byen ligger 7 km øst for Frederikssund, 12 km sydvest for Hillerød og 31 km nordvest for København. Gennem byen løber Græse Å mod vest til Roskilde Fjord, og mod øst fletter sig et stort system af tunneldale helt til Øresund.

Slangerup blev købstad i 1200-tallet, men mistede i 1809 privilegierne til fordel for Frederikssund. I nutiden betyder de nære og større nabobyer også konkurrence, men samtidig mulighed for udpendling. I 1960’erne og i 1970’erne voksede befolkningstallet, og byvæksten, mest i form af parcelhuse, foregik i et bredt bælte på begge sider af hovedgaden, Kongensgade, op ad skråningen mod nord og langs de øvrige indfaldsveje, hvorved grønne kiler opstod.

Den åbent bebyggede midtby med dagligvarehandel ligger mellem Slangerup Kirke og Græse Å. Herfra strækker sig et erhvervskvarter østpå; et andet ligger i vestbyen sammen med flere offentlige institutioner.

Slangerup Kirke ligger højt centralt i byen. Her ses kirken mod nord fra Brobæksgade, beliggende i det område, hvor byens handels- og serviceaktiviteter er koncentreret.

.

Betydning af bynavnet Slangerup

Ældste belæg på stednavnet Slangerup findes i en kilde dateret *1158‑60 (afskrift påbegyndt 1497) i formen Slangethorp. Yngre former er fx Slangathorp fra *1231 (afskrift fra 1200-tallet), 1356 Slangorp, 1472 Slangerop og 1688 Slangerup. Substantivet, nudansk slange, er indlånt i dansk senere end stednavnets tilblivelse og er derfor ikke en mulighed som forled. Den almindelige antagelse er et tilnavn, gammeldansk *Slanghi. Et sådant kendes ikke ellers som tilnavn i dansk. Alternativt kan forleddet være et ord beslægtet med verbet slynge i betydningen »sno sig«, måske sigtende til et vejforløb eller en bugtet formation i terrænet. Navnets betydning er muligvis »Slanges udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i kommunen

Slangerups byvåben

Motivet i Slangerups købstadsvåben kendes fra et segl fra omkring 1350 og viser sandsynligvis byens ældre kirke eller klosteret, som begge er nedrevne. Det blev d. 15. oktober 1976 registreret i Kommunevåbenregisteret

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer