Der er ikke meget, som i dag afslører, at Petersværft tidligere var et driftigt skibsværft og en flådebase. Disse egetræsplanker fra 1700-tallet, der er blevet brugt til ophaling af skibe, vidner dog om stedets tidligere aktivitet.
.

I 1774 købte købmand og grosserer Peter Johansen den sydlige del af rytterdistrikterne Antvorskov og Vordingborg af staten. Herregården Kallehave omdøbte han til Petersgård, og d. 25. september 1777 fik han ved kongelig resolution tilladelse til at anlægge et skibsværft. Senest i maj 1781 var anlægget parat med skibsbro, bedding og beboelseshuse af mursten til 18‑20 familier; der var ca. 80 ansatte. Ti år senere var værftet indhegnet og havde smedje, materialehus, stalde og vognskur, dertil kom marketenderi og brændevinssalg.

Skibsfarten var indbringende pga. Den Amerikanske Uafhængighedskrig 1775‑83, og skibene fra Petersværft kunne armeres. Da konjunkturerne vendte i 1785, gik man over til at bygge mindre handelsskibe.

Efter Peter Johansens død i 1798 købte staten værftet og indrettede 1807‑08 – under Englandskrigene – en flådebase til byggeri af kanonbåde og kanonjoller. Der blev opført et officershus, vagthus og ti skure til småbåde, men værftet blev afviklet fra 1814. Officershuset, laden og skibsbroen står endnu.

Videre læsning

Læs mere om 1536-1850 i Vordingborg Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850