Udsigt fra Gåsetårnet, hvor den sydlige del af Vordingborg Slotsruin under Danmarks Borg center ses forrest i billedet inden for voldgravene, mens lystbåde i Vordingborg Nordhavn og Storstrømmen ses bagved. Længst tilbage i horisonten ses Farøbroen.
.

Vordingborg har en befolkning på 11.973 og et areal på 8,1 km2. Byen ligger på Sydsjælland ved Storstrømmen, 26 km sydøst for Næstved og 85 km sydvest for København. Her er morænebakkerne orienteret i retningen sydøst-nordvest. Selv om morænebakkerne kun når ca. 20 m.o.h., fremstår de med stejle sider. Fra sydøst skyder en fjord ind mellem to bakkestrøg og fortsætter på land som den flade og næsten ubebyggede dal Store Rørbund, der deler byen omtrent midtover. Vordingborgs ældste del indtager bakken på dalens nordside med Slotsbanken og Algade, og på den sydlige bakke på halvøen Oringe breder det store psykiatriske hospital fra 1858 sig, opført for sig selv.

Nutidens Vordingborg har et stærkt uregelmæssigt omrids. Både det skovrige, bakkede terræn og tre godsers nærhed har påvirket byens fysiske vækst. Vest for Oringe opstod før år 1900 havne- og industrisamfundet Masnedsund i tilknytning til den dybe sydhavn, der kunne modtage datidens største skibe. Efter 2. Verdenskrig voksede byen i flere retninger: fra Masnedsund mod nordvest langs kysten til Ore, nordpå fra Algade med parcelhuskvarterer og et stort område med rådhus, kaserne og uddannelsesinstitutioner, og herfra østpå mod Nyråd. Landsbyen Neder Vindinge mod nordvest voksede som forstad, og mellemrummet blev erhvervskvarter. Vordingborgs private sektor repræsenteres bl.a. af hovedkontoret for Vordingborg Køkkenet A/S i Masnedsund, som også rummer et 360 m langt tidligere FDB-lager, nu godshotel. Den nærliggende stationsbygning, der lukkede i 1937, husede en ostefabrik til år 2000. I øvrigt har den offentlige sektor, fx hospitalet på Oringe og kasernen, været afgørende for Vordingborgs udvikling.

Sydbanen fra 1870 blev sammen med en tosporet vej ført over Storstrømmen til Falster i 1937. Vordingborgs nærmeste motorvej er Sydmotorvejen E47/E55, der passerer 6 km øst for byen på vej til Farøbroen.

I byen ligger Kirkeengen og lystanlægget Kirkeskov, som siden 1852 har været ejet af kommunen. Trellemarken, en tidligere losseplads, er i samarbejde med landskabsarkitekt Andreas Bruun 2008‑11 omdannet til et grønt rekreativt område tæt på byen og vandet.

Stednavnets betydning

Stednavnet Vordingborg er nævnt første gang i 1194 i formen Worthingburg. I et dokument dateret 1239 er formen Orthingiburch, og i et andet dateret 1320 er formen Worthingburgh. Yngre former er fx 1434 Wardingeburgh, 1536 Wordingbwrghe, og matriklen 1664 har formen Wordingborg By. Forleddet er stednavnet Oringe dannet til substantivet gammeldansk warth »vagtpost«. Efterleddet er substantivet borg. Navnets betydning er »borgen ved (øen) Oringe«.

Mere om stednavne i kommune

Byvåben

Vordingborgs byvåben.
.

Det ældst bevarede segl for Vordingborg er fra 1501, men må være noget ældre. Bygningen i seglet er givetvis Vordingborg Slot. Figurerne over muren er hverken forklarlige eller genkendelige, men skal muligvis forestille tårne eller gavle inden for muren. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret som segl d. 15. marts 1938. Senere er det blevet anvendt som våben med farver af den tidligere Vordingborg Kommune. Blasonering (beskrivelse): I sølv over fire blå bølger et tretindet rødt tårn hvorfra udgår en tretindet rød mur med fire blå figurer.

Mere om byvåben i kommune

Det centrale Vordingborg, 2021. Algade er den højtliggende og karrébyggede hoved- og gågade med butikker. Den forbinder stationen med Slotsbanken og Gåsetårnet. På den sydvendte skrænt ligger Vordingborg Kirke, og i sydøst ses fjordbunden, der rummer Vordingborg Nordhavn med lystbåde. Nord for bymidten ligger flere institutioner. Sydøst for gymnasiet, og dermed lige uden for kortet, ligger DGI Huset Vordingborg med bl.a. svømmehal.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer