Storegade i Stege, hvor det store gavlmaleri på Bio Møn dominerer gade billedet. Maleriet er udført i 2019 af Mia Sloth Møller og forestiller en sortplettet blåfugl, der i Danmark i dag kun findes på Møn ved Høvblege.
.
Steges byvåben.
.

Stege har en befolkning på 3.802 samt et areal på 2,7 km2 og ligger 24 km øst for Vordingborg på Møns nordvestside. To halvøer mødes her om den smalle kanal mellem Stege Bugt, der vender mod Sjælland, og Stege Nor inde bag byen. En gravet rende leder ind til havneområdet, hvor en klapbro forbinder de to halvøer. Bymidten ligger på den nordøstlige halvø bag et middelalderligt voldsystem, som spænder tværs over halvøen og først blev for snærende i begyndelsen af 1900-tallet. Siden er byen vokset nordpå med parcelhuskvarterer og et erhvervsområde med en stor kagefabrik. Mølleporten, der ligger direkte på byvolden, er en af landets kun to bevarede middelalderlige byporte og er 2020-22 ved at blive restaureret og gjort tilgængelig for besøgende af Lykke+Nielsen Arkitekter.

Kirken dominerer bymidten med sin størrelse og sit tværstribede tårn, men nok så meget fylder Sukkerfabrikken på den anden halvø, der i perioden 1884‑1989 skabte den store forstad Lendemarke. Her opførtes karakteristiske arbejderboliger i form af en række små dobbelthuse og fritliggende boliger under den dertil stiftede Arbejdernes Byggeforening. Fabrikken efterlod sig produktionsanlæg, havnebassin og jordbassiner, som siden er inddraget i byens transformation fra industriby til en by præget af oplevelseserhverv. Stege og Møn søges af turister, der trænges gennem Storegade på vej til Østmøn og Møns Klint, men som også opretholder en livlig handel i Storegade og ved havnen, hvor tre supermarkeder er placeret.

Stednavnets betydning

Stednavnet Stege vedrører både borgen Stegeborg, som fx er nævnt i originaldokumenterne 1266 Stekeborh og 1296 Stekeborg, og byen, som opstod på stedet, nævnt 1303 i formen Stikeby. I 1309 optræder formerne Stighæ og Stikæ. Yngre former er fx 1332 Steke, 1419 Steghe og 1510 Steegæ. Matriklen 1664 har formen Steege. Forleddet i borgnavnet og det formentlig yngre købstadsnavn afspejler en form af substantivet gammeldansk stika »stikke, stok, stage, pæl«. Det sigter i begge navne til bolværket af nedrammede træpæle i havbunden ved by og borg. Navnet Steges betydning er »(stedet ved) pælene«.

Mere om stednavne i kommune

Byvåben

Stege købstadsvåben er bevaret i segl fra 1326 og viser en bymur med tårne, der muligvis skal henvise til Stegeborg. Våbenet, der ikke synes at haveværet registreret i Kommunevåbenregisteret, blev fra 1968 videreført af Møns Kommune.

Blasonering (beskrivelse): I sølv en rund mur med et af to krenelerede tårne ledsaget kreneleret midtertårn med rundbuet port, alt rødt.

Mere om byvåben i kommune

Det centrale Stege, 2021. Kortet viser Stege på sin halvø samt lidt af halvøen med Lendemarke og den lukkede sukkerfabrik i sydvest. Storegade er hovedgaden, der begynder ved Stege Storebro. Gaden løber videre forbi en mindre gade ned til kirken, de to gamle rådhuse ved torvet, biografen, Gåsetorvet og den gamle byport ved museet. Voldanlægget, som også er bypark, skiller i store træk den gamle bydel fra 1900­tallets bebyggede områder. Vest for Ulvshalevej ligger således det »græske kvarter« fra mellemkrigstiden og på den anden side et lidt yngre.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer