Præstegade 9
.
Præstegade 9
.
Præstegade 9
.
Præstegade 9
.
Præstegade 9
.

Præstegade 9 ligger på Præstegade 9 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I 1799 lå her et femfags langhus i bindingsværk, som blev forlænget i 1808 mod vest med tre fag. I begyndelsen af 1800-tallet fungerede bygningen som sygehus for Haderslev. I 1854 omtales huset endnu som værende opført i bindingsværk, men med samme mål som i 1799. Det vides ikke, hvornår huset blev grundmuret. Det vestligste fag blev fjernet ved en ombygning i 1929, hvor der blev opført en ny vestgavl. Præstegade 9 blev gennemgribende restaureret i 2005.

Beskrivelse

Øverst i Præstegade ved indgangen til Klosterkirkegården, ligger Præstegade 9. Bygningens østgavl støder op til nabobygningen og bag huset er en mindre have med græsplæne og bede. Præstegade 9 er et syv fag langt, enetages, grundmuret langhus. Bygningen hviler på en sortmalet murfod og bærer et stejlt, let opskalket heltag af røde vingetegl. I rygningen sidder to skorstene med sokkel og krave og i tagfladerne enkelte nyere tagvinduer af jern samt en kvist mod haven. Murværket er overalt pudset og hvidmalet og mod gaden er en enkelt muret gesims under tagudhænget. I facaden sidder en ældre tofløjet hoveddør med fyldinger og ruder øverst, foran er en tretrins granittrappe, med ældre jerngelænder. Alle vinduer er fortrinsvis ældre torammede og trerudede vinduer, mod haven sidder de i fladbuede muråbninger, her er også en nyere brunmalet dør. Der er tre vinduer i den frie gavl: et i stueetagen og to i tagetagen. I det indre er den ældre grundplan bevaret i store træk med stuer og forgang og nyere trappe mod gaden og sekundære rum som køkken, bad, bryggers og baggang. Stuer og rum fremstår med både nyere og ældre traditionelle materialer: nyere plankegulve, synligt bjælkelag med brædder imellem, pudsede og malede vægge, ældre fyldingsdøre med ældre håndtag, låsetøj og hængsler. Loftetagen er indrettet i nyere tid med stue, toilet og soveværelse i vestgavlen. De ældre hanebånd er synlige med bræddelofter imellem, mens der er åbent til kip i den østlige ende af stuen, hvor den ældre bræddegavl ligeledes er synlig. Skorstenene er ligeledes bevaret.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Præstegade 9 knytter sig til bygningens placering for enden af Præstegade i Haderslevs ældste bykerne, hvor bygningen er en vellykket afslutning af gadens ældre, traditionelle husrække. Endelig knytter den miljømæssige værdi sig til gadens bro- og pigstensbelægning, der danner en stemningsfuld og kulturhistorisk korrekt baggrund for Præstegade 9.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den enetages grundmurede bygning, hvor omsætningen i grundmur vidner om udviklingen i løbet af 1800-tallet, hvor flere bindingsværksbygninger blev grundmurede. Hertil kommer den stejle tagrejsning der kan være et vidnesbyrd om bygningens høje alder. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med stuer mod gaden og birum mod havesiden. Hertil kommer alle de bevarede ældre bygningsdele, blandt andet de forskellige typer af fyldingsdøre og revledøre, hvis varierende forarbejdningsgrad vidner om deres alder og hierarkiske placering i bygningen. Den ældre grundplan og de bevarede bygningsdetaljer bidrager i høj grad til at fastholde en traditionel atmosfære i det indre.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Præstegade 9 knytter sig i det ydre til den lille enkle bygning, der domineres af de store næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer det udtalt horisontale præg, der understreges af den sorte murfod, hovedgesimsen og vinduesfagenes taktfaste inddeling af facaden. Bygningens enkle og prunkløse udtryk fastholdes af den enkle materiale- og farveholdning. Den arkitektoniske værdi i det indre knytter sig til de relativt små rum, hvor ældre bygningsdele indgår i en fin sammenhæng med nye traditionelle og kvalitetsprægede materialer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links