Et af de mest velbevarede eksempler på jernalderfolkets agersystemer ses på Rødland Hede i Fosdal Plantage. Her har et kompleks af lave jordvolde udgjort skellene mellem de små markparceller. Systemet med små parceller forsvinder i løbet af ældre jernalder (ca. 500 f.Kr.-ca. 375 e.Kr.) og afløses af nye pløjemetoder og teknologi.

Videre læsning

Læs mere om jernalderen i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid