Jættestue fra yngre stenalder. Hvisselhøj var en stor bygningsmæssig præstation, da den blev opført for ca. 5.200 år siden. Den var som de andre storstensgrave fra yngre stenalder opbygget med lag af stenmateriale, jord og ler, som ledte regnvand væk fra kamrene (de tonstunge dæksten er markeret med stiplet linje). Jættestuens øst-sydøstlige orientering kan tillige skyldes, at den er anlagt i forhold til fuldmånens opgang.

Hvisselhøj er den eneste jættestue i Danmark der har tre kamre.

Videre læsning

Læs mere om yngre stenalder i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid