Oversigt set fra NV
.
Låge ved kammerindgang, set fra Ø
.
Kammerets indre
.

Den mere end 5200 år gamle jættestue fra bondestenalderen, Hvisselhøj, har ikke blot ét, men hele tre gravkamre. Som det eneste sted i Danmark kan man besøge en jættestue med et hovedkammer og to bikamre, der har forbindelse ned til den sydlige del af Europa.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
111027
Sted- og lokalitetsnummer
100707-37
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1951 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/9 1882, kjøbt Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg "Hvissehøj", 3 x 20 m, med trekamret jættestue. Græsklædt i ager. Restaureret af Rosenberg 1915.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDe gamle jernafstivninger, opsat i 1915, blev erstattet af 6 nye bærende konsoller i rustfrit stål. Manglende tørmure i kamrene blev erstattet med nye. Kamrenes gulve blev afrettet og planeret. Se beretning.
1998
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn paksten i jættestuekammerets loft var løs. Den blev sikret ved gravning ned til stenen oppefra og løftet på plads. Nedgravningen i højen blev derefter genopfyldt. Tørmuren under pakstenen blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Mellem tørmur og paksten blev indkilet nye paksten. Se beretning.
2009
Museal restaurering - KulturstyrelsenGulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Højoverfladen blev ryddet for græstørv. Der blev tilføjet en bentonitmembran, hvorpå et lag jord og til sidst et nyt lag græstørv. Se beretning.
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHvisselhøj. Nyrestaureret jættestue.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs mere om oldtiden i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Eksterne links