Arkæologisk udgravning af en særdeles velbevaret stensat 1500-tals-kælder på Skæring Munkegård. Undersøgelser har bl.a. vist, at kælderen var konstrueret med et afløb ud under væggen, hvilket har sikret et tørt gulv.
.

I Skæring er der på toften, hvor Skæring Munkegård lå, udgravet en velbevaret firlænget gård med to stensatte kældre fra 1500‑1600-tallet. Flere stensatte og træbyggede brønde samt brolægninger og syldstensforløb knytter sig til gården, der efter en påsat brand i 1727 brændte ned til grunden. Bevaret bygningstømmer og puds viser, at der var tale om en bindingsværksgård med rosapudsede tavl, hvori der også indgik bulplanker.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv på landet 1536-1850 i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850