I Skæring er udgravet en middelalderlig gård, hvor der er fundet flere velbyggede gårdlænger. Skæring Munkegård, som gården kaldes, var i middelalderen en del af Øm Klosters enorme godssamling. Under udgravningen er fremkommet spor efter adskillige bygninger og brønde fra 1200-tallet og frem. Bevarede stolper fra bygningerne viser, at de blev udskiftet både to og tre gange gennem husenes levetid.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i middelalderen i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om Middelalderarkæologi