Todderup er en nedlagt torpbebyggelse ved Tilst. Bebyggelsen er udgravet. Torpen, der omtales første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, bestod tilsyneladende kun af en enkelt gård. De to hustomter, der blev påvist, opfattes som to selvstændige faser af samme bebyggelse. Foruden huse, brønde og en staklade blev der ved udgravningen også fundet en skelgrøft fra samme tid som bebyggelsen. En skriftlig kilde antyder, at torpen blev nedlagt i 1313.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i middelalderen i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om Middelalderarkæologi