Reventlow-asylet, Horslunde ligger på Pederstrupvej 3 i Lolland Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Reventlow-Asylet i Horslunde blev bygget i 1824 over for det gamle fattighospital fra 1700-tallet. Huset var beregnet for 6 á 8 fattige koner. Statsminister Christian D.F. Reventlow, der fik gennemført nogle gode landbrugslove og afskaffede stavnsbåndet, er begravet på Horslunde kirkegård ved siden af Reventlow-asylet. Bygningen blev omfattende restaureret i 1990'erne af Arkitektfirmaet Arp & Nielsen i Vordingborg. Det var en omfattende restaurering idet bygningen var meget forfalden og på grænsen til at kollapse.

Beskrivelse

Reventlow-asylet er beliggende i landsbyen Horslunde, øst for kirken. Reventlow-asylet er opført i bindingsværk, men fremstår som en pudset bygning, idet facaden er pudset og kalket og bindingsværket kun er synligt i gavlenes øvre del. Puds og bindingsværk er adskilt af et vandbræt. Bygningen er rejst på syldsten, med et bælte af pigsten omkring. Taget er halvvalmet og af strå med kragtræer i rygningen, og midt på denne sidder en hvidkalket skorsten med sokkel og gesims. På nordsiden er et fremspringende, buet midterparti under tag, hvori en nyere, tofløjet hoveddør er placeret. Vinduerne er ældre en- og torammede, tredelte vinduer med koblede rammer og ældre stabler. På sydsiden er påmalet to vinduer i tilbagetrukne vinduesfelter. Syldsten, bindingsværk, tavl og de pudsede facader er kalket hvide, døre og vinduer er malet grønne. Bygningen anvendes af Horslunde Menighedsråd til graverfaciliteter og menighedshus. Bygningen er nyrestaureret og indrettet efter en rekonstrueret ruminddeling, og i forstuen er det ældre køkkenildsted rekonstrueret. Der er nye overflader overalt i huset, men materialeholdningen er traditionel, eksempelvis er gulve i køkken og forstue af gule teglsten, og i mødelokalerne er der bræddegulv. Der er ældre fyldingsdøre og gerihter. Loftsrummet er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier ved Reventlow-asylet knytter sig til bygningens beliggenhed øst for kirken i den ældste del af landsbyen Horslunde, der ellers er præget af mange nyere byggerier.

Kulturhistorisk værdi

Reventlow-asylet har kulturhistorisk værdi, fordi den repræsenterer en del af historien om de fattiges ringe vilkår i Danmark i 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Reventlow-asylet er en meget velbevaret landbobygning fra midten af 1800-tallet, og dens arkitektoniske værdier ses i bygningens velproportionerede ydre; med det afvalmede stråtag og den rektangulære bygningskrop med et fremspringende, buet midterparti under tag, som er en meget særegen detalje ved bygningen. Endvidere er det en arkitektonisk værdi, at bygningens facader er pudsede, mens den øverste del af gavlene, adskilt af et vandbræt, er i bindingsværk kalket over stok og sten. Bygningens enkle materialeholdning; strå, puds og bindingsværk, sammen med den enkle facadekomposition og den enkle farveholdning i hvid og grøn giver bygningen sin karakter. Skorstenen i rygningen fuldender bygningens udtryk og giver den arkitektonisk værdi, sammen med de bevarede ældre vinduer og ældre stabler. Indvendigt knytter de arkitektoniske værdier sig til den rekonstruerede ruminddeling med det genskabte ildsted i forstuen, samt den konsekvente brug af oprindelige materialer, herunder bræddegulve i stuerne samt de kantstillede gule tegl i køkken og forstue, i sidstnævnte rum i nydeligt sildebensmønster.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links