Riddergade 1 A ligger på Riddergade 1 A i Næstved Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Pakhuset er opført i år 1845, som del af den købmandsgård, der lå ved siden af. Bygningen har siden fungeret som mekanisk mølle, valseværk og foderblandingsanlæg samt huset selskabslokaler og tegnestue. Bygningen blev restaureret i årene 1975-76 og fungerer aktuelt som restaurant og kontorer.

Beskrivelse

Riddergade 1A er et tidligere pakhus der ligger i Næstveds historiske bykerne, få meter fra Sct. Mortens Kirke. Bygningen er et grundmuret og rødmalet, vinkelbygget pakhus i tre etager med krybekælder, sortmalet sokkel, hvid trukket gesims og heltag af røde vingetegl. Længen mod Riddergade har en bred gennemkørsel og er mod nord og syd bygget sammen med andre huse, mens sidelængen afgrænser det bagvedliggende gårdrum. I hjørnet hvor de to længer mødes, er tilbygget et nyere trapperum. Bygningen har blåmalede skodder ved vinduerne og nyere termovinduer i alle døre, vinduer og tidligere læsseluger. I tagfladerne mod gården ses flere nyere udluftninger. I det indre er begge længer og trapperummet præget af nyere overflader og en nyere planløsning fra 1970erne, herunder parketgulve og systemplader i lofterne. Længen mod Riddergade rummer en restaurant i stueetagen, opmagasinering på første sal og kontorlokaler på anden sal. Sidelængen har i stueetagen et større selskabslokale samt en gang med mindre rum tilknyttet restauranten. Første- og andensalen er ét stort rum, hvor etagedækkets bærende konstruktion er delvist fjernet.

Miljømæssig værdi

Pakhuset ligger som en vægtig del af den historisk dominerede Riddergade i Næstveds middelalderbykerne, ikke langt fra havnen. Bygningen er, som meget af den indre bys karakteristiske bebyggelse, placeret ud til gadelinjen og tilpasser sig dermed, trods sit store volumen, det historiske gadenets lukkede randbebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Med sin placering tæt på havnen står pakhuset som et kulturhistorisk monument over korneksportens tid (1840 til 1875), hvor især Karrebæksminde Havn havde stor betydning. Hertil kommer bygningens tydeligt aflæselige, funktionelle formsprog med læsseluger, vinduer og skodder, foruden den store gennemkørsel til gården. I det indre relaterer de kulturhistoriske værdier sig til de stadigt synlige, kraftige konstruktioner i træ, som fortæller om den tidligere opbevarings- og lagerfunktion.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder pakhuset som en bygning hvor det enkle, men kraftfulde formsprog og udtryk er dikteret af en konsekvent pragmatisme, der relaterer sig til bygningens oprindelige funktion som pakhus. Dette ses i de store rummelige volumener, den vandrette faste takt af vinduer og skodder, de lange ubrudte tagflader og de kraftige indre trækonstruktioner.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links