Rosenborggade 10 ligger på Rosenborggade 10, hj. af Sankt Gertrudsstræde i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Rosenborggade 10 er opført i 1801 af murermester Lauritz Thrane. Bygningen havde oprindeligt fem halvrunde tagvinduer til gaden og kordongesims over første etage. Omkring 1850 blev facaden pudset og omkring 1870 blev den oliemalet.

Beskrivelse

Rosenborggade 10 ligger på hjørnet af Rosenborggade og Sankt Gertruds Stræde. Bygningen anvendes til bolig med erhverv i kælderen. Ejendommen består af et grundmuret hjørnehus på seks enkelte fag og et dobbelt fag mod Rosenborggade, tre fag mod Sankt Gertruds Stræde samt et rundet dobbelt smigfag. Hjørnehuset er opført i fire etager og har en høj udnyttet kælder samt loftetage. Bygningen fremstår med pudset og gråmalet facade i kælder og første etage, mens resten er pudset. Stueetage og første sal er adskilt af en kordongesims. Facaden afsluttes af en kraftig profileret hovedgesims. Taget er et heltag af røde teglsten med to skorstenspiber, tre kviste og enkelte tagvinduer. Alle vinduer er traditionelt udførte hvidmalede fire- eller seksrammede vinduer med tværsprosser, mod gården ses enkelte torammede vinduer og to ældre, småsprossede vinduer. På facaden mod gården ses sålbænke af skiffer. Den tofløjede hoveddør med trin i granit foran sidder i det midterste fag mod Rosenborggade, nedgang til kælder sidder i smigfaget. Over hoveddøren sidder et overvindue med sprosser. I det indre er der adgang til alle etager via en hovedtrappe med drejede balustre, der fører op til en repos med adgang til to lejligheder på hver etage. Grundplanen i lejlighederne er præget af en traditionel plandisposition med stuer en suite mod gaden, nyere køkkener og badeværelser samt mindre værelser mod gården. Interiørerne er gennemgående præget af bevarede ældre overflader: væg-, halv- og lysningspaneler, plankegulve, spor efter kakkelovne, synligt bjælkelag i kælderen, bindingsværk, fyldningsdøre med greb, gerichter, stukkatur og ældre vinduesdetaljer. Der er enkelte lejligheder med nyere overflader, herunder gipslofter og glatte døre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Rosenborggade 10 knytter sig til ejendommens beliggenhed som et væsentligt bidrag til kvarteret og de omkringliggende gaders husrækker, hvor en række huse i stort set samme skala, form og materialeholdning dominerer. Ejendommen føjer sig ind i både Rosenborggade og Sankt Gertruds Strædes ældre husrækker og er således et væsentlig bidrag til det velbevarede gademiljø, der findes i området mellem Kultorvet og Gothersgade.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Rosenborggade 10 knytter sig i det ydre til den klassicistiske facade som et typisk eksempel på en københavnsk etageejendom fra begyndelsen af det 19. århundrede, hvilket understreges af den pudsede facade, de vandrette facadebånd, den taktfaste placering af vinduerne og de svage reliefvirkninger. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med stuer en suite mod gaden og køkkener, badeværelser samt mindre værelser mod gaden.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Rosenborggade 10 knytter sig i det ydre til det klassicistiske udtryk, kendetegnet ved facadens klare og enkle formsprog med en regelmæssig, taktfast faginddeling, symmetrisk opdeling af facaden mod Rosenborggade med indgangsdør i midterfaget, markering af de horisontale linjer i form af kordon- og hovedgesims samt de svagt tilbagetrukne traditionelle vinduer med spinkle tværsprosser, der tilsammen skaber en rolig og harmonisk facade med få dekorationer og svag reliefvirkning. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de mange ældre detaljer, materialer og overflader, herunder særligt fyldningsdørene med gerichter og greb, der giver dørene og rummene et elegant udtryk. Hertil kommer, at væg-, lysnings- og brystningspaneler samt stukkaturen i stuerne understreger lejlighedernes repræsentative karakter. Endvidere skal trappens brede løb og durchsicht gennem de drejede balustre med en let profileret kronliste fremhæves, da den skaber et elegant trapperum.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links