Søgade 3 ligger på Søgade 3 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført i tiden mellem 1736 og 1771, hvor det første gang nævnes som et elleve fags bindingsværkshus med teglhængt tag. I 1859 gennemgik bygningen en omfattende istandsættelse, hvor blandt andet facaden omsattes i grundmur. I 1865 opførtes de to grundmurede sidehuse, der ligesom forhuset blev anvendt til beboelse. I 1968 blev bygningen restaureret ved arkitekt Søren Lotz. Sålbænkene var tidligere gråmalede.

Beskrivelse

Forhuset ligger på den sydlige side af Søgade, ikke langt fra Torvet. Mod vest er forhuset bygget sammen med Søgade 5. Sidebygningerne strækker sig mod syd og den østlige sidebygning er bygget sammen med Regensens ene bindingsværkslænge. Forhuset er i én etage med grundmuret gadeside og gavle. Gårdsiden er i bindingsværk. Gadesiden har sort sokkel, gulkalket murværk og en hvid, profileret og trukket hovedgesims under et teglhængt heltag af røde vingetegl. Forhusets vinduer er hvidmalede, koblede dannebrogsvinduer med tværsprosse og sålbænke med palmettekonsoller. Centralt i facaden sidder en tofløjet fyldingsdør med sprosset overvindue. I tagfladen sidder tre mindre ovenlysvinduer samt i rygningen to skorstenspiber med sokkel og krave. Sidehusene er begge grundmurede og gulkalkede. I det indre ligger bag hoveddøren en åben korridorgang med bindingsværksvægge, som fører til haven. I den østre del af forhuset og i det østre sidehus er bevaret en traditionel planløsning med flere ældre fyldingsdøre og gerichter, en fuldt paneleret væg samt bræddelofter med synlig bjælker. I den vestre del findes et nyere rumforløb med et større murgennembrud og nyere plankegulve. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre og gerichter. Der er køkkener i begge sidebygninger og loftet er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til forhuset som et væsentligt bidrag til det velbevarede købstadsmiljø, der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages bygninger i samme skala, farver og materialer, dominerer gadeforløbet. Hertil kommer det traditionelle, åbne gårdmiljø med to sidehuse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som et tidstypisk, mindre købstadshus. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede, åbne korridorgang der deler bygningen i to samt til de bevarede, ældre bygningsdele, herunder den fuldt panelerede væg, fyldingsdørene, gerichterne og loftsbjælker. Hertil kommer køkkenernes traditionelle placering ud til gården.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i facadens regelmæssige og symmetriske opbygning med centralt placeret hoveddør og store, tætsiddende vinduesfag på hver side. Symmetrien understreges af tagrygningens to traditionelt murede skorstenspiber med sokkel og krave. Udtrykket er enkelt og afdæmpet, domineret af de horisontale linjer i sokkel, sålbænke, tværpost og gesims. Hertil kommer det næsten ubrudte tegltag samt detaljerne i form af sålbænkenes palmettekonsoller og overvinduets elegante opsprosning, der bidrager til bygningens autenticitet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links