Sølvgades Skole ligger på Sølvgade 16 i Københavns Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Østre Betalingsskole, som Sølvgade Skoles oprindeligt hed, blev opført i 1847 af arkitekt P.C. Hageman som Københavns første kommuneskole. Skolen fremtræder som en T-formet, tre etages bygning med midtrisalit, facader i gul blankmur med dekorative røde teglstensbånd og skifertag. Indvendigt rummede skolen 15 klasselokaler, festsal og gymnastiksal med plads til 1100 elever og 19 lærere. Sagens baggrund Kulturarvsstyrelsen er blevet bekendt med, at skolens ejer, Københavns Kommune, har planer om at udvide skolen. Ifølge styrelsens oplysninger med en fritliggende bygning på den nuværende boldplads på hjørnet ud mod Kronprinsessegade. Styrelsen finder, at det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at udvide fredningen, så helheden ud mod Sølvgade sikres.

Beskrivelse

Selve den T-formede skolebygning er placeret tilbagetrukket fra Sølvgade med en foranliggende skolegård, der fortsætter rundt om skolen. Skolegården omsluttes mod øst og vest af naboejendommens gavle, mens den mod syd ud mod Sølvgade lukkes ved et jerngitter, som ifølge skolens oplysninger blev opsat i 1864. Det 1½ meter høje, gråmalede gitter består af i alt ti fag samt en midtstillet, dobbelt gitterport. Gitterets yderste fag i hver ende fungerer som en gitterlåge. Gitte-ret er udført i støbejern med kraftige stolper og derimellem spinkelt gitterværk. Lignende gitre fra samme periode kendes fra bl.a. Botanisk Have og H.C. Ørsteds-parken i København. I selve skolegården, i midtaksen af denne og midtfor skolebygningen, står dels en flagstang, hvis forgænger blev opsat i 1864 samtidig med gitteret, dels et mindre akacietræ, hvis bedstemor blev plantet fra en lille urtepotte i 1850. Selve skolegården har siden 1891 været asfalteret, i dag med en meget nedslidt og ujævn asfalt. Skolens tilbagetrukne placering med det åbne kig over den foranliggende skolegård med gitter mod gaden er meget væsentlig for skolens fredningsværdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links