Søndergade 32 ligger på Søndergade 32 i Horsens Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført år 1772 af Knud Sørensen Monbjerg. Den udskårne portoverligger bærer hans og hustruens initialer.

Facaden i stueplanet mod gaden er udskiftet i nyere tid til butiksfacade med store glasfelter. Herover har beboelsesdelen i nyere tid gennemgået en gennemgribende renovering og modernisering.

Beskrivelse

Søndergade 32 ligger centralt på sydsiden af handelsstrøget i Horsens.

Forhuset er opført i to plan over en pudset sokkel. Mod gården er en sidefløj påbygget mod vest og en lav tilbygning i hjørnet mellem de to fløje. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen findes to skorstenspiber. I tagfladerne mod gaden ses fire smalle kviste og tre tagvinduer, mod gården tre kviste og ligeledes tre tagvinduer. Mod gaden er stueplanets facade ombygget til butiksfacade med træpiller og store glasfelter. På førstesalen er sort opstolpet bindingsværk med hvide tavl. Mod øst er et portfag med en tofløjet fyldingsdør og en udskåret portal over portåbningen. I portgennemgangen findes indgangspartiet. Døren er en nyere beklædt dør. Mod gården er rødt opstolpet bindingsværk med gule tavl på førstesalen. Facaden i stueplanet er skjult af den lave tilbygning.

I det indre er førstesalen ombygget til moderne butiksindretning med sammenhængende store rum hvor alle overflader undtaget et ældre glasloft i den vestre del og en profileret støbejernssøjle. Førstesalen og tagrummet rummer lejligheder, der er præget af nyindretning med nyere materialer og overflader overalt. Hovedtrappen fra portgennemgangen er dog af ældre dato.

Miljømæssig værdi

For Søndergade 32 er den miljømæssige værdi knyttet til forhusets placering i husrækken langs Søndergade, hvorved bygningen indgår som et vigtigt element i et historisk mættet område af byen. Endvidere bidrager bygningen med portåbningen til byens infrastruktur ved at skabe forbindelse mellem butiksstrøget og et bagvedliggende parkeringsanlæg.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Søndergade 32 knytter sig til bygningskompleksets opførelse som en bygård midt i Horsens. I 1700-årenes første halvdel voksede Horsens til en betydelig handelsby, og især omkring 1770erne og frem foregik mange omfattende byggerier, og den tidligere Købmandsgård i Søndergade 32 var en del af denne udvikling.

Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens alder og bindingsværkskonstruktion, hvor den som den sidste bevarede bindingsværksgård i Søndergade fortæller om byens tidlige sociale og økonomiske struktur såvel som tidligere byggeteknisk praksis.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til forhusets bindingsværksfacade og tegltaget, hvilket tilsammen med de traditionelt udførte vinduer på første sal og den udskårne portal over porten over bygningen et traditionelt udtryk, der viser bygningens høje alder.

I det indre er det bevarede glasloft og støbejernssøjlen udtryk for et forfinet æstetisk udtryk, der dog ikke er fra bygningens oprindelse, men et levn fra tidligere tiders butiksindretning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links