Søndergade 9
.

Søndergade 9 ligger på Søndergade 9 i Ærø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Den ældste del af Ærøskøbing strækker sig tilbage til omkring år 1100. Meget af gadestrukturen kan formentlig dateres tilbage til middelalderen og er kendetegnet ved smalle, brostensbelagte gader, hvor husene er opført som randbebyggelse med små slipper, der fungerer som små genveje mellem byens gader. Byen udvidedes først og fremmest mod vest, men grundet opfyldninger blev havnen flyttet længere og længere mod øst og i slutningen af 1700-tallet anlagdes det første havnebassin. Med dækmolens forlængelse i 1832 fik havnen sin nuværende udstrækning. Ærøskøbing gennemgik i 1700- og 1800-tallet en periode med økonomisk opsving, hvorfor det formentlig var i denne periode at havnen udbyggedes. Det økonomiske opsving afses også i bygningerne, hvor der opførtes mange nye huse, der i udtryk minder om den sønderjyske byggeskik og som fortsat præger byen den dag i dag. Bygningerne blev opført i bindingsværk og mange blev siden grundmuret, fik forhøjet facaden eller fik tilføjet frontispicer, karnapper og kviste, hvilket er kendetegnende for byen. I begyndelsen af 1900-tallet blev facaderne pudset og udsmykket.Søndergade 9 var tidligere en del af et otte fags bindingsværks hus opført før 1778, der var ejet af skrædder Johan Andreas. Før 1821 blev bygningen udvidet til 11 fag, da nabomatriklen blev købt af den daværende ejer, Berthel Erichsen Brandt. Karnappen er formentlig fra forhusets opførelse. I 1874 blev forhuset delt i to selvstændige boliger, hvoraf Søndergade 9 udgjorde den østlige. Mellem 1874 og 1916 blev bygningen skalmuret. I en brandtaksation fra 1920 fremgår det, at bygningen er i grundmur og bindingsværk, men det vides ikke, hvornår bygningen blev helt omsat og gårdsiden forhøjet.Ejer oplyser, at der tidligere har boet en fotograf, hvilket mørkekammeret og atelieret også vidner om. Ejer oplyser endvidere, at det yderste østlige fag oprindeligt var et portrum.

Beskrivelse

Søndergade 9 ligger i den nordre husrække i Ærøskøbings gamle bykerne. Forhuset ligger i skel og er sammenbygget med nabobygningerne. Bag forhuset er et baghus og en smal have. Forhuset er fem fag langt i én etage over en sorttjæret sokkel. En karnap i to etager løber over to fag. Karnappen krones af en trekantsfronton. Facaden er pudset og rødmalet og afsluttes af en hvidtet hovedgesims, der er gentaget i frontonen. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt tag, hvor der i rygningen er en skorstenspibe med sokkel og krave. I tagfladen er en nyere kvist samt et ældre tagvindue. Facadens yderste vestre fag er et tilbagetrukket indgangsparti, hvor der er en nyere hoveddør med en stor rude i den øverste del. Vinduerne mod gaden er ældre og nyere, men traditionelt udførte torammede vinduer samt et enkelt trerammet med tredelte rammer. Vinduerne har klinkesålbænke. Gårdsiden er hævet i to etager. Muren er malet i en lys rosa nuance og domineres af et større ateliervindue på førstesalen. Desuden ses ældre småsprossede vinduer. På gårdsiden er en ældre revledør samt et udskud, hvori der sidder en nyere dør. Alle vinduer og døre på både gade- og gårdside er blåmalede.I det indre har forhuset en traditionel planløsning med en forstue, der giver adgang til karnapstuen og en mindre stue mod gaden. Mod gårdsiden er køkken og et større rum. En ældre ligeløbstrappe fører til førsteetagen, hvor der er et atelier og et tidligere mørkekammer mod gårdsiden og et ældre køkken og to kamre mod gaden. Det indre er kendetegnet ved ældre og nyere, men traditionelt udførte bræddegulve samt støbte gulve. Væggene er pudsede og malede eller ældre bræddevægge. Lofterne er overvejende pudsede mellem synlige bjælker. Der er flere ældre fyldings- og revledøre og enkelte ældre vinduer. I stueetagen er desuden et ældre indbygget skab i værelset mod gaden. I vinduerne i karnappen på førsteetagen er indridset flere navne og årstal.

Miljømæssig værdi

Forhusets miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Søndergade, hvor forhuset som en integreret del af Æreskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og traditionelle kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Søndergade 9 knytter sig i det ydre til forhuset som en velbevaret repræsentant for et traditionelt 17- og 1800-tals karnaphus beliggende i Ærøskøbing med fronton, høj taghældning, skorstenspibe i rygningen og pudset facade med få dekorationer. Hertil kommer den forhøjede bagside med ateliervindue, der vidner om bygningens lange historie, hvor forskellige ejere har sat deres præg på bygningen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den traditionelle planløsning med en forstue, bræddeskillevægge, stuer mod gaden og køkken mod gårdsiden samt til den lille lejlighed på førstesalen med delvist bevaret ældre køkken og værelse i karnappen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele, der alle vidner om bygningens alder, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, vinduer og indbygget skab.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig for Søndergade 9 til det lille karnaphus med det enkle og solide udtryk, hvor dekorationerne begrænser til gesims, vinduer og karnappens udførelse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links