Der er kendskab til én runesten fra Svendborg Kommune, nemlig Sørupstenen dateret til ca. 1050-1250. Den blev fundet som tærskelsten i Sørup Kirke og er smukt komponeret med runeskriften løbende i et bånd langs stenens kanter, og ornamentikken afsluttes på toppen af stenen med en løvefigur udført i romansk stil. Indskriften er meget omdiskuteret, da den ikke umiddelbart giver sproglig mening. Det har været foreslået at læse den som en tekst på baskisk, hvilket dog savner paralleller i det øvrige runestensmateriale i Norden.

Det er mere sandsynligt, at runestenen er blevet hugget af en, som havde et grundlæggende kendskab til runealfabetet, men som ikke kunne sætte runerne sammen til egentlige ord. Sådanne runesten kendes fra den sene vikingetid og tidlige middelalder bl.a. på Bornholm og i Sverige.

Videre læsning

Læs mere om oldtiden i Svendborg Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om Middelalderarkæologi