Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0915147
Sted- og lokalitetsnummer
100203-371
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Èn af to sagnsten omhandlende samme sagn (se også 0915:146 Troldstenen): Den Grå Ko måler 2,6 x 2,4 m og er 0,9 m høj. Toppen er højest mod nord og skråner herfra mod syd og øst. Vestsiden er meget ujævn og eroderet. Den nordlige side er stejl. Sagn: - En trold, der boede i Knarrehøj i Dronninglund Storskov, havde en søn, og ham -elskede hun op- til at blive stor og stærk, for han skulle slå tårnet ved Dronninglund Kirke ned med en stor sten. Han havde også fat på stenen og hyt med den, men den nåede ikke kirken. Den ligger sønden for skoven, og der sidder mærker efter fem fingre i den. Da han nu ikke kunne drive den længere, lagde hun ham til brystet, for at han skulle blive så stærk, at han kunne drive stenen vejen ud. Men det er da ikke sket endnu, for den ligger på sin gamle plads i retning af kirken. - Knarredrengen kastede stenen efter Gammel Kirke, men fik den ikke længer, end den nu ligger. Knarrekonen tog sin dreng til brystet igen i syv år, og derefter kastede han en sten, som knuste Gammel Kirke, som nu ikke findes mere. - Troldmutter i Knaghøje kunne ikke tåle at høre kirkeklokkerne i Gammel Kirke ringe. Hun fik sin søn, der kun var en dreng men havde kæmpekræfter, til at kyle en stor sten mod kirken. Stenen faldt i Torup Hede, og på to af dens sider var der aftryk af en hånd med fem fingre. Stenen er siden sprængt og kløvet og kørt bort i flere læs. Trolddrengen diede sin moder syv år til, og denne gang havde han kræfter nok, men han fejlede sit kast, så at stenen, der var så stor som et lille hus, faldt øst for Gammel Kirke. - Den nordre kirke i Dronninglund blev ødelagt af en trolddreng. Der boede nemlig en gammel trold i Storskoven, som, da han døde, efterlod sig en enke og en lille søn. Alt som drengen voksede til, øvede han sin styrke ved at kaste store sten efter Dronninglund Nørrekirke, og en gang ramte han og slog hele kirken ned, så at byen (og sognet) siden den tid kun har en kirke. Stenene ligger i skov. Troldstenen på en bakkeskråning overfor skovvej og skovspor, og Den Grå Ko ligger på sydsiden af skovvej.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sagnsten beliggende i Dronninglund Storskov.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links