oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra syd
.
stenen, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2924109
Sted- og lokalitetsnummer
401252-14
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, ”Lommestenen”. Stenen er ca. 400 x 420 x 300 cm stor. Sagn knyttet til stenen: -Kæmpen Lumbs fra Lumbs Bakker (Lumsås) eller Hornsherred/Nakkehage ved Rørvig kastede stenen efter Egebjerg Kirke, da klokkerne vækkede den sovende trold. Stenen gled dog ud af troldens hænder, og stenene landede ude i vandet. Hans fingeraftryk skulle angiveligt ses i stenen. - To kæmper i Egebjerg og Hornsved Skov ved Jægerspris kastede sten mod hinanden. - Stenen skulle være kommet sejlende til stedet fra Norge.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSagnsten
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumVandreblok af gnejs fra istiden. Stenen måler ca. 400 x 420 cm. Ved lavvande måler stenen ca. 200 cm over vandets overflade. Stenen ligger 45 meter fra kysten, den bliver kaldt lommestenen. Om stenen lyder det ”… at en trold i Hornsherred en gang blev så træt af lyden af kirkeklokker fra Egebjerg Kirke, at han kastede en sten over Isefjord for at tilintetgøre kirken. Troldens styrke til trods nåede stenen ikke helt frem og landede i stedet på stranden lige nordøst for Stokkebjerg Skov, hvor den ligger i dag.”
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links