Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
07126
Sted- og lokalitetsnummer
100111-17
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Den Grå Ko- eller -Den Store Grå Ko-. Stor kantstillet blok, 4,4 m lang, 1,3 m bred og 2,7 m høj. Stenen er højest mod øst, hvorfra toppen skråner mod vest. Siderne er næsten lodrette, den østlige dog med mange afsprængte partier, og nederst er et parti udfyldt med beton. Sagn: - Stenen er kastet af en kæmpe fra Tise Bakke. I stenen er mærker af kæmpens hånd og fingre. - Stenen er kastet af en trold fra Gjøt efter Thise Kirke. - Stenen har ligget ved et tre-sogneskel i Skrolleshede og var 6 alen høj, så den kunne ses viden om. Gamle vejspor søgte mod den, her holdt man rast, her legede og støjede hyrderne, her samledes sandtørvsgraverne og fortalte historie, og her mødtes unge elskende og dyrkede kærlighedens glæder. Der er blevet hugget af stenen, først til hovedvejen, siden til jernbanen, og derefter blev de sørgelige rester dækket til, men stedet levede stadig i fælles bevidsthed, og i 1983 gravede man dens rester op og anbragte den ved nordenden af Stenum Skole. Den er stadig en stor kolos på over 30 tons. Stenen står på en lille græsplæne ved Stenum Skole.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumSagnsten ved Stenum Skole.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links