Sankt Mogensgade 11
.
Sankt Mogensgade 11
.
Sankt Mogensgade 11
.
Sankt Mogensgade 11
.
Sankt Mogensgade 11
.
Sankt Mogensgade 11
.

Sankt Mogensgade 11 ligger på Sankt Mogensgade 11 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Sct. Mogensgade ligger i Domkirkekvarteret i den middelalderlige bydel i Viborg. Bygningen kaldes Den Gamle Præstegård og fungerede i 1700-tallet som præstegård. Den nuværende bygning blev opført i 1730erne efter den store brand i Viborg i 1726 af Pastor Tychonius på et fundament af en adelig bygård, hvis historie rækker tilbage til 1530erne. Bygningen var i anvendelse som præstegård i årene 1718-1822. Ejendommen er i dag benævnt Vægtergården illustreret gennem morgenstjernen, der afslutter taget på den øst-vest vendte kvist. Ejendommen gennemgik en omfattende restaurering i årene 2011-12, hvor en stor del af det gamle, kraftige egetømmer i den vestvendte gårdfacade blev uskiftet med nyt. Morgenstjernen stammer fra den periode, hvor bygningen var vægtergård.

Beskrivelse

Ejendommen Sct. Mogensgade 11 ligger centralt i den middelalderlige bydel i Viborg. Forhuset er bygget sammen med et sidehus, der sammen indrammer et pigstenssat gårdrum. Sidehuset indgår ikke i fredningen.

Ejendommen er opført i to etager over en sokkel af granitkvadre. Facadens bindingsværk er sort, opstolpet med mønstermurede tavl i blank rød mur, mens det mod gården har hvidkalkede tavl med en lav sokkel. Bygningen bærer et nyere, rødt, teglhængt heltag og krones i gavlen af en centralt placeret gavlkvist med morgenstjerne. I rygningen ses to skorstenspiber. Mod gården ses en nyere kvist og to små, ældre støbejernsvinduer. Vinduerne er overvejende nyere, torammede, koblede vinduer med tre ruder i hver ramme. I kælderen ses etrammede støbejernsvinduer med udluftningsriste. Vinduerne er hvidmalede mod gaden, mens de mod gården er rødmalede. Hoveddøren er placeret asymmetrisk i facaden og er en ældre, blåmalet fyldingsdør prydet med udskæringer og overvindue. Foran døren er en granitrappe og et slankt metalværn. Mod gårdsiden er en nyere, tofløjet fyldingsdør med glaspartier. Kældernedgangen er en nyere, skråtstillet kælderlem og bag den en nyere revledør. Dørene er rødmalede.

Bygningen er indrettet til bolig med en lejlighed i stueetagen, der er bygget sammen med sidehuset. På første etage er indrettet to lejligheder, hvoraf den ene er bygget sammen med sidehuset. Fra hovedindgangen er en forstue med adgang til stueetagens lejlighed og et trapperum med en trætrappe fra omkring slutningen af 1800-tallet, der giver adgang til første etage. Stueetagen er indrettet med to gadevendte stuer og et toilet samt en gårdvendt stue og to værelser mod gården og gaden samt køkken og badeværelse er placeret i sidehuset. Førsteetages lejlighed mod sidehuset er bygget sammen med sidehuset, hvori badeværelset er placeret. Endvidere er der værelser orienteret mod gaden og gården og et køkken orienteret mod gården.

Bygning er i det indre karakteriseret ved en overvejende nyere planløsning. nyere overflader samt bygningsdele og -detaljer, herunder nyere fyldings- og pladedøre med indfatninger samt nyere vinduer med indfatninger og karme. Der er nyere og ældre bræddegulve, linoleums-, vinyl-, tæppe-, og flisegulve. Der er nyere bræddelofter med et ældre synligt loftsbjælkelag samt pudsede lofter. Væggene er dels pudsede og dels tapetserede. Loftsetagen er uudnyttet og har en synlig tagkonstruktion og skorstenskerne. Der er kælder under hele bygningen, med støbte gulve, hvidkalkede kampestensvægge og dels pladebeklædte dels pudsede lofter.

Af bevarede ældre bygningsdele og -detaljer i bygningens interiør skal nævnes: Det synlige loftsbjælkelag på bygningens første etage, den synlige tagkonstruktion i loftsetagen. Hovedindgangstrappen, ældre bræddegulve, skorstenskerner, en muret rundbuet kaminniche, kampestensvægge samt enkelte ældre fyldningsdøre med gerichter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi med Sct. Mogensgade knytter sig til bindingsværksbyhuset, som er med til at opretholde gadens middelalderlige bebyggelseslinje. Endvidere knytter den miljømæssige værdi sig til bygningens beliggenhed tæt på domkirken, hvor gadens velbevarede bebyggelser danner et idyllisk og stemningspræget gadeforløb, som vidner om Viborgs oprindelige middelalderlige bykerne.

Placeringen i den smalle Sct. Mogensgade, hvor gaden slår et knæ, er med til at fremhæve bygningen i gadebilledet. Samtidig indgår bindingsværksbygningen som en markant og vigtig del af det historiske gadebillede i domkirkekvarteret. Ydermere knytter den miljømæssige værdi sig til forhuset, der sammen med sidehuset danner et traditionelt gårdrum, der er med til at opretholde et historiskpræget anlæg.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens placering tæt på domkirken, der oprindeligt blev anlagt i middelalderens centrum.

Den kulturhistoriske værdi for Sct. Mogensgade 11 knytter sig til bygningen som en repræsentant for et bindingsværksbyhus opført i 1730erne efter den store brand i Viborg i 1726. Bygningens placering i domkirkekvarteret og dens tidligere funktion af præstebolig har ligeledes kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Skt. Mogensgade knytter sig til det enkle bindingsværksbyhus i to etager i sort, opstolpet bindingsværk, med mønstermuret tavl, som giver et levende og stofligt spil til bygningens gadefacade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links