Jernalderlandsby ved Siggård nær Skive. Bebyggelsessporene består af 28 hustomter dateret til tiden omkring Kristi fødsel. Bygningerne var 12-17 m lange og ca. 5 m brede. Indgangen var placeret midt i huset, og mod øst lå stalden, mens beboelsen lå i vest. To af husene var brandtomter, og i det ene fandtes syv indebrændte dyr.

Videre læsning

Læs mere om jernalderen i Skive Kommune

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi