Skærup Skole ligger på Nederbyvej 18 i Vejle Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie:

Skærup Skole, der efter sigende har fungeret som skole helt frem til 1960-erne, bebos i dag af den sidste lærers enke, som her har født sine ti børn.

Beskrivelse

Den tidligere Skærup Skole er beliggende i en mindre landsby med stor gammel have med frugttræer, køkkenhave og stauder og i skolegården et stort kastanietræ. Selve den kombinerede skole/lærerbolig er opført over en L-formet grundplan med en fritliggende stald/udhuslænge i en mindre L-form.

Skolebygningen fremstår som ved opførelsen i rød blankmur på en sokkel af kløved kampesten, det halvvalmede tag er teglhængt med røde sten og tre originale skorstenspiber. Døre og vinduer er ligeledes originale – fyldningsdørene rødmalede med hvide detaljer og vinduerne – herunder skolestuens store vinduer – med småsprossede, hvidmalede rammer og rødmalede karme. Formsproget, der må betegnes som Bedre Byggeskik, er sansynligvis inspireret af Nyrops statslige mønstertegninger, ligesådan bygningens rød-vhide farveholdning.

Skolebygningens indre er som det ydre enestående velbevaret. Den oprindelige planløsning med skolestue med egen indgang i bygningens ene fløj og lærerbolig med egen indgang i den anden fløj er fuldstændig bibeholdt, ligesådan de oprindelige fyldningsdøre, jernovne og skolestuens kateterforhøjning. Endvidere har alle rum bevaret deres oprindelige ferniserede bræddegulve og skoleforstuen sit originale sort-hvide flisegulv. Væsentligste ændringer er, at der i køkken og det bagvedliggende kontor er opsat nedhængte listelofter, og at man i et tidligere kammer i nyere tid har indrettet bad og toilet, dog uden indgreb i den oprindelige rumdisposition.

Den meget enkle stald-/udhuslænge fremstår ligeledes i rød blankmur med sadeltag teglhængt med røde teglsten. Længen, der har brunmalede træporte samt støbejerns-staldvinduer er i teknisk dårlig stand og en eventuel fredning af bygningen vil kræve en snarlig istandsættelse.

Selve skolebygningen er i modsætning til staldlængen meget fint vedligeholdt med stor veneration for bygningens historie og oprindelige udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links