Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241733
Sted- og lokalitetsnummer
140503-124
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse En rektangulær jordskanse, der består af et plant plateau, omgivet af ca. 6 m brede volde, der hæver sig 1-1,5 m over det omgivende terræn. Den østre vold er i nærheden af skansens sydøstre hjørne afbrudt af passage til skan- sens indre. Skansen er skovklædt og ligger på Ahl Hage. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldenes udvendige fod. Det fredede areal måler i nord-syd 29 m og i øst-vest 32 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelse. Fældet opvækst præger billedet. Senere tilføjelse: Grene fjernet.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkansen er bevokset med græs og anden lav bevoksning bl.a. hyben samt en del små egetræer. Beliggende i skov/strandkant.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkansen er bevokset med græs, lidt lyng, lidt bregner og lav opvækst af små træer/buske. Helt mod nord desuden et stort egetræ. Beliggende i strandkant.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links