Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422843
Sted- og lokalitetsnummer
050511-114
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jordskanse. Skansen består af et tresidet, plant plateau omgivet af jord- volde, der hæver sig ca. 0,75 m over plateauet. Den nordvest- lige vold, der vender ud mod stranden, forløber i en lige linje og er 30 m lang og udvendigt ca. 3 m høj. De to andre volde er let udadkrummede og deres udvendige højde aftager fra ca. 3 m i nord-vest til ca. 0,75 m i sydøst. I den syd- østlige spids af skansen er en ca. 3 m bred åbning i vol- den og i den sydlige vold en ca. 2 m bred åbning. Skansen ligger i Koster Færgegårds have ud til skrænterne mod Ulv- sund. Skansen er bevokset med store gamle løvtræer. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldenes yd- re fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordskanse, bestående af et tresidet, plant plateau omgivet af jordvolde. Den nordlige vold vender ud mod stranden og løber i en lige linje langs strandskrænten. De to andre volde er let krummede, deres højde over det omgivende terræn falder fra ca. 3 m i nord til 0,75 m. Voldene hæver sig ca. 0,75m over skansens indre flade. I den sydøstlige spids af skansen er en lavning i volden, og i den sydlige vold en ca. 2 m bred åbning med stensatte trin til haven. Bevokset med store gamle løvtræer. Bevoksning: 1981: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links