En medarbejder på fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive arbejder med nedfrysning af mandlige sædceller, æg fra de kvindelige æggestokke og embryoner (befrugtede æg). Kvinder i behandling for barnløshed kan modtage forskellige typer behandlinger, bl.a. insemination, reagensglasbehandling og mikroinsemination.
.

Skive Sundhedshus rummer Regionshospitalet Skive, det kommunale sundhedscenter samt en række alment praktiserende læger.

Det første hospital i Skive blev taget i brug i 1854, og i 1888 åbnede et nybygget sygehus med 84 senge. Siden er det gået som med flere andre mindre hospitaler; først er der sket en udvikling, siden en afvikling. Siden 2011 har hospitalet været en del af regionens Hospitalsenhed Midt.

Placeringen af sundhedshus og hospital i samme bygninger giver gode muligheder for det tættere samarbejde mellem primær og sekundær sektor, som på landsplan er centralt i diskussionen om fremtidens sundhedsvæsen.

Bygningerne er fordelt på en hovedbygning på 24.000 m² og øvrige bygninger på ca. 10.000 m². Efter overgangen til sundhedshus er ikke alle kvadratmeter i brug. Antallet af sengepladser var i 2018 reduceret til 30, der primært benyttes til patienter, som er til genoptræning efter en hjerneskade. Genoptræningsfunktionen er organisatorisk en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Skive Sundhedshus har, ud over Skive Kommunes sundhedscenter med forebyggelse og genoptræning, en række ambulante funktioner, som styres af hospitalet i Viborg. Mest omtalt i Skive Sundhedshus er fertilitetsklinikken, der er landskendt for sine gode resultater i behandlingen af barnløse. Derudover er der ambulant behandling af hjertesygdomme, diabetes og hormonsygdomme samt lindrende behandling af patienter med bl.a. kræftsygdomme. Der er også jordemoderkonsultation og et arbejdsmedicinsk ambulatorium.

Sundhedshuset har en røntgen- og skanningsfunktion, hvor de praktiserende læger kan henvise patienter til undersøgelser. Her er også en akutklinik til behandling af småskader, hvor patienterne kan komme efter aftale med lægevagten.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Skive Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg