Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.
Slagtergade 14
.

Slagtergade 14 ligger på Slagtergade 14 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Slagtergade 14 blev opført i 1852 af murer Niels Petersen Geert. På et ældre foto ses det at de to nordligste facadefag har været butiksvinduer, det vides ikke om de var oprindelige. I 1931 ændredes dette til et butiksvindue i gavlen og et i facaden, mens der blev åbnet en indgangsdør i det afskårne hjørne. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 1979, hvor Slagtergade 14 fik sin nuværende udformning. Ved denne restaurering fik havesiden sine nuværende tre kviste. Den nuværende hoveddør er lavet efter forlæg af den tidligere hoveddør.

Beskrivelse

Slagtergade 14 ligger ved en åben plads, hvor Lille Slagtergade møder Slagtergade. Herved er bygningen sammenbygget med husrækken mod syd og har en fri gavl mod nord. Slagtergade 14 er et syvfags, grundmuret hjørnehus i en etage. Bygningen hviler på en muret gråmalet sokkel og bærer et heltag med halvvalm i den frie gavl. I tagfladerne sidder to tagvinduer mod gaden og tre kviste mod haven. I rygningen sidder to hvidmalede skorstene med sokkel og krave samt nyere udluftningsrør. Murværket er pudset og gulmalet og alle bygningsdetaljer er hvidmalede. Over facadens tre midterste fag, er en gavlkvist med en segmentbuet gavlkam prydet med en profileret gesims. I segmentfrontonen sidder et halvbuet, dekorativt opsprosset støbejernsvindue. Alle muråbninger har trukne, fladbuede indramninger, sålbænkene er ligeledes trukne og er flere steder gennemgående under flere vinduer. Under tagudhænget afsluttes muren af en profileret hovedgesims med støbt frise. Vinduerne er ældre korspostvinduer med to eller tre ruder i underrammerne, de har alle koblede ruder. Vinduerne er gråmalede, mens alle gående dele er hvidmalede. Hoveddøren er en tofløjet, hvidmalet fyldingsdør med overvindue med dekorativt forsirede sprosse. Kælderens vinduer er ældre hvidmalede støbejernsvinduer. Foran døren er en tretrins granittrappe. På havesiden fremstår bygningen med samme overflader og farver som på facaden, dog er den eneste udsmykning en smal muret gesims. Vinduerne er nyere torammede, småsprossede vinduer. Bagdøren er en nyere gråmalet revledør med overvindue. I det indre er grundplanen domineret af en gennemgående diele med trapper til tagetage og kælder. På hver side af dielen er der en stue mod gaden og mod haven ligger køkken og et værelse. I stuer og værelse er de ældre plankegulve bevaret, der er pudsede lofter og de ældre fyldingsdøre og gerichter er ligeledes bevaret. I den ene stue findes en ældre porcelænsovn med jernindsats og i køkkenet er det gamle ildsted blevet integreret i den nye køkkenindretning. I tagetagen er der indrettet gæsteværelser, badeværelse, kontor og en mindre stue, her er bræddegulvene også bevaret, tillige med de ældre fyldingsdøre og tagkonstruktionens hanebånd, der fremstår synlige. Kælderen har ældre murstens- eller støbte gulve samt pudsede og kalkede vægge. Loftets bjælkelag er synligt og der er bevaret et muret hvælv, gemmenicher og hylder.

Miljømæssig værdi

Slagtergade 14 ligger ved en lille plads hvor gaden slår et sving. Med sin velbevarede facade med talrige pudsdekorationer fremstår Slagtergade 14, som et naturligt fokuspunkt i Slagtergade.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Slagtergade 14 knytter sig i det ydre til bygningens dekorerede facade og fremstår som et godt eksempel på den købstadsarkitektur, der vandt frem i Haderslev i 1830'erne. Denne arkitektur kendetegnes ved pudsede facader udført i et klassicistisk formsprog, de fladbuede muråbninger samt pudsede eller støbte dekorationer. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til grundplanen med stuer mod gaden og mindre rum og køkken mod havesiden. Hertil kommer det sænkede gulv i den nordlige stue, hvorved man endnu kan aflæse, at her har tidligere været indrettet butikslokale. Hertil kommer de bevarede ældre planke- og bræddegulve, pudsede lofter, fyldingsdøre med gerichter og porcelænsovnen samt køkkenildstedet, der tilsammen bidrager til opretholdelsen af et traditionelt interiør, hvor man fornemmer bygningens alder og oprindelige funktioner. Endelig knytter den kulturhistoriske værdi sig til kælderens gemmenicher og klinkegulv, der viser, at disse rum og før i tiden blev anvendt til opbevaring.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slagtergade 14 knytter sig i det ydre til det velproportionerede og helstøbte bygningsvolumen. Bygningens symmetri, den markante gavlkvist med segmentfronton og sirligt udsmykkede facade gør, at bygningen til fulde indtager og udfylder sin fremtrædende plads i gadebilledet. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til stuerne mod gaden i stue- og tagetage, der gennem de bevarede ældre bygningsdele og overflader fremstår særdeles stemningsfulde og hertil er fint belyste på gennem de store vinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links