Sneglehøj ligger på Asnæs Skovvej 16, tidl. Asnæsvej 16 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Sneglehøjen med iskælder er sandsynligvis opført samtidig med herregården Lerchenborg (1743-1753), muligvis efter tegninger af Nicolai Eigtved. Oprindeligt var højen omgivet af elmetræer, mens den spiralsnoede sti muligvis var kantet af en bøgehæk. Foden af højen var markeret af en grøft, og omgivet af et kampestensdige. Toppen af højen var kronet af en sandstensbalustrade, mens indgangen til kælderen var markeret af en sandstensportal. Den oprindelige funktion var til opbevaring af is samlet i løbet af vinterhalvåret, som så efterfølgende kunne hentes og anvendes i køkkenet til nedkøling af vin og madvarer.

Sidst i 1800 tallet blev der bygget en udsigtsplatform med brystværn over indgangen til kælderen, samt foretaget en skalmuring omkring sandstensportalen. Desuden blev indgangen til kælderen lukket af en gitterport, som ikke længere findes på stedet. Den trappe som fra syd fører til toppen, samt det i gruben støbte vandreservoir er muligvis er fra samme periode. På et tidspunkt er den oprindelige sandstensportal ved indgangen blev nedtaget. Denne opbevares aktuelt på Lerchenborg. I begyndelsen af 1990'erne blev højen ryddet for træer, og der blev udarbejdet en handlingsplan for genopretning af Sneglehøjen.

Beskrivelse

Sneglehøj er beliggende omgivet af marker, omtrent 200 meter nordøst for godset Lerchenborgs hovedbygning. Højen, som fra afstand ligner en gravhøj, er tæt tilgroet af træer og buske. Ved foden af højen er den oprindelige, ottekantede grundplan delvist synlig, ligesom dele af den oprindelige grøft og det ydre kampestensdige er bevaret. Fra syd fører resterne af en stentrappe direkte til toppen af højen, men det er også muligt at gå ad den bevarede spiralsti. På ydersiden af stien vokser bøgetræer. På toppen ligger spredte sandsten fra en tidligere sandstensbalustrade, ligesom stubben fra en centralt placeret flagstang er bevaret. En del af en udsigtsplads over selve indgangen til iskælderen er ligeledes bevaret.

Indgangen til iskælderen, som vender mod nord, består af en cirka seks meter dyb, tøndehvælvet gang i gule mursten. Ved indgangen sidder flere jernankre beregnet til fastholdelse af en oprindelige sandstensportal, som nu er nedtaget. Selve gruben er et hvælvet og hvidtet, cirkulært rum, cirka fem meter dybt, med jernkroge rundt langs væggen. I gruben findes et støbt vandreservoir.

Miljømæssig værdi

Sneglehøj ligger som en karakteristisk høj i landskabet og bidrager med sin beliggenhed, form og funktion til opretholdelsen af herregårdsmiljøet omkring Lerchenborg.

Kulturhistorisk værdi

Sneglehøj er en væsentlig repræsentant for en historisk nyttefunktion og -bygning, som var karakteristik for især slotte og herregårde.

Arkitektonisk værdi

Samspillet mellem den landskabelige bearbejdning af højen (grøften, diget, den ottekantede grundplan, den spiralformede sti med beplantning, balustrade og udsigtsplatform) og den arkitektoniske udforming af kælderen (indgangsportal, tøndehvælvet gang og grube) er særdeles vellykket. Dertil kommer selve portalens sandstensudsmykning, som er af samme karakter som de der findes på Lerchenborgs hovedbygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links