Støvlet Kathrines Hus ligger på Gammel Lundtoftevej 31 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset har fået sit navn efter Anna Cathrine Benthagen, også kaldet Støvlet Katrine, der var Christian VII´s elskerinde og som sandsynligvis, i en periode, har boet på dette sted, dog i et andet og tidligere hus. Huset lå oprindeligt mere isoleret i landskabet med en større have, og har sandsynligvis fungeret som landsted, og altså en sekundær bolig, hvor man kunne trække sig tilbage fra Københavns travle liv.

Beskrivelse

Bygningen ligger i den gamle bondeby i Lyngby mellem øvrige ældre, små huse. Bygningen består af et forhus med en mindre, let tilbagetrukket tilbygning i forlængelse af østgavlen. I haven, mod nord, findes et fritliggende udhus. Forhuset og tilbygningen er begge opført i én etage i hvidkalket bindingsværk med enkelte grundmurede dele og sortmalede, træbeklædte gavltrekanter. De tre midterste fag er rejst i en høj, gennemgående frontgavl, der på havesiden har en sortmalet, bræddebeklædt gavltrekant. Bygningen står på en sokkel af sorttjærede kampesten, har hvidmalet sugfjæl og et stråtækket heltag med mønning og kragetræer. I tagryggen ses en hvidmalet skorstenspibe med sokkel og krave, og i tagfladen mod haven en stråtagskvist med et rundbuet vindue. Under frontgavlen ses en ældre, tofløjet fyldingsdør med overvindue og portal omkring. De øvrige døre er udført som revledøre med ældre beslag. Gadesidens vinduer i facaden er ældre korspostvinduer med brede indfatninger omkring samt ældre hængsler og beslag. De øvrige vinduer er torammede med forskellig sprosseinddeling. Døre og vinduer fremtræder rødmalede. Det lille enetages udhus er udført lig forhuset i hvidkalket bindingsværk med stråtag, mønning, kragetræer og træbeklædte gavltrekanter. Udhuset har en enkel revledør og et par etrammede vinduer, alt sammen rødmalet.Indvendigt er forhusets ældre grundplan delvist bevaret, hvor stuerne er orienteret mod gaden og køkkenet mod haven. I køkkenet ses dele af det oprindelige ildsted. Tillige er mange traditionelle overflader og bygningsdetaljer bevaret, herunder trægulve, brystningspaneler, pudsede lofter og trælofter med synlige bjælker, traditionelt udførte fyldingsdøre samt anverfer og stormkroge ved de ældre vinduer. På første sal findes, i gavlværelset mod haven, et bemalet bræddeloft og lærredsopspændte vægge med bemalede landskabsmotiver. I tilbygningen er indrettet et værelse og et nyere badeværelse, mens udhuset stadig fungerer som opbevaringsrum.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Støvlet Katrines Hus knytter sig til bygningens placering højt i byen med gadeplanet liggende neden for. Tillige indgår bygningen i den bevarede ældre landsby, hvor den på grund af den høje grund, og beliggenheden ved et centralt hjørne med tre krydsende veje, er en markant bygning i det historiske bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til bygningens klassicistiske fremtræden med frontgavl, tidstypiske korspostvinduer og hoveddør med lette fyldinger. Hertil kommer forskellen på den fine repræsentative facade mod gaden og den mere anonyme og mindre detaljerede gårdside samt tilbygning, hvis sekundære funktion endvidere understreges af den lette tilbagetrækning fra forhuset. Hertil kommer det overkalkede bindingsværk, der er egnskarakteristisk for Sjælland.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stueplanets delvist bibeholdte planløsning, der er traditionel for sin tid, med stuer mod gaden, mens køkken og bad ligger mod haven. Herunder særligt den lille sydvendte dagligstue, med det kraftige dagslys, hvor man tydeligt fornemme, at bygningen fungerede som landsted, hvor man nød lyset og udsigten. Hertil kommer det bevarede ildsted i køkkenet samt de traditionelle bygningsdele, herunder bræddegulve, paneler, døre og gerichter samt pudsede lofter i stueetagen, og i tagetagen bræddelofter med synlige bjælker. Hertil kommer soveværelset med høje paneler, der på alle vægge indrammer farverige malerier med romantisk inspirerede motiver, der blander det danske landskab med mere dramatiske og sydlandske scenerier. Loftet er dækket af et maleri, der illustrerer en pergola med frugt- og vinranker, som tillige har stor værdi, idet man fornemmer den romantiske inspiration fra middelhavslandene.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens velproportionerede, langstrakte og smalle form, hvorfra frontgavlene dominerer. De ubrudte tagflader understøtter bygningens harmoniske og velproportionerede form. Facadens udtryk er yderst markant med de mange tætsiddende, røde vinduer og den rigt dekorerede og symmetriske hoveddør. De brede rammer omkring får både vinduer og dør til at træde i karakter og danne en fast takt. Havesiden, tilbygningen og udhuset fremstår i modsætning hertil mere lette og spinkle. Indvendigt relaterer den arkitektoniske værdi sig til de enkle, klassicistiske interiørs og de rolige overflader, der giver et harmonisk rumforløb.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links