Ved Hov, ca. 6 km nordøst for Thisted , indledte nogle af de første generationer af bønder fra Tragtbægerkulturen (ca. 3950-ca. 2800 f.Kr.) en minedrift, der i løbet af de følgende århundreder blev til det størsteflintminekompleks, der kendes i Danmark. Minerne bestod af lodrette skakter, gravet op til 8 m ned i kridtundergrunden. Herfra udgik vandrette minegange, som fulgte flintlagene i kridtet. Af flinten blev der fremstillet halvfabrikata til økser, som blev hugget færdige andetsteds.

Læs mere om Oldtiden i Thisted Kommune

Se alle artikler om Oldtid

Det mikrokrystalline flint fra nord for Limfjorden, der let kunne spaltes, var eftertragtet til fremstilling af skarpt værktøj. Flinten var gerne indlejret i Kridttidens aflejringer. Flintminekomplekset i Hov har op til 8 m dybe skakter og minegange langs de flintførende lag.

.