Storegade 11 B
.
Storegade 11 B
.
Paulsens købmandsforretning
.

Storegade 11 B ligger på Storegade 11 B (tidl. 7-9) i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Pakhuset menes at være opført i første halvdel af 1800-tallet. Pakhuset gennemgik sidst i det 20. århunderede en gennemgribende istandsættelse og indretning til lejligheder.

Beskrivelse

Storegade 11 B ligger i en baggård til Storegade, på en skrånende grund ud til Skrænten. Storegade 11 B er et fritliggende, grundmuret pakhus af langhustypen, der er tre etager højt mod gården og fire etager højt mod gaden. Bygningen har sort sokkel, gulkalkede murflader med glatte etagebånd og et teglhængt heltag. Bygningens hvidmalede vinduer er étrammede og opsprossede, mens der i tagfladerne sidder en række større, nyere ovenlys. Gårdsiden er kendetegnet ved en centralt placeret, kurvehanksbuet portåbning, hvori der er isat et nyere grønmalet dørparti med glasruder i de øverste fyldinger. Herover sidder på hver etage en kurvehanksbuet lugeåbning med nyere dørpartier og åbentstående grønmalede revledøre samt i taget en hejsekvist af træ med fremkraget gavltrekant. I selve åbningerne sidder nyere hvidmalede døre samt nyere værn af stål. Gadesiden har lignende lugeåbninger, revledøre, døre og værn samt i gadeplan to kurvehanksbuede revledøre. I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere, centralt placeret trappe, der fører op til de enkelte lejligheder, herunder tagetagens. I lejlighederne er de oprindelige, bærende konstruktioner synlige. Konstruktionerne er gennemskåret flere steder. Interiøret er gennemgående nyere, kendetegnet ved trægulve og glatte døre med enkle gerichter.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi relaterer sig til beliggenheden på den østligt skrånende side af den bakkekam, hvorpå Aabenraas bykerne ligger. Beliggenheden resulterer i et aflukket gårdrum mod vest samt en høj og fri placering mod øst, hvorfra bygningen fremtræder som et autentisk og historisk modspil til de omkringliggende, nyere byggerier.

Kulturhistorisk værdi

Pakhusets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle, tillukkede form og fremtræden med mindre vinduesåbninger, hejseluger med revledøre og hejsekvist. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige, bærende konstruktioner og dæk, samt til alle spor efter den tidligere funktion som pakhus.

Arkitektonisk værdi

Pakhusets arkitektoniske værdi knytter sig til det stærke og solide ydre med de små, taktfast placerede vinduesåbninger og centrale revledøre, der sikrer den velproportionerede bygning balance og symmetri. Udtrykket er enkelt og kendetegnet ved få, men markante detaljer i form af vandrette murbånd og kurvehanksbuede hejseluger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links