Strandboulevarden 35 ligger på Strandboulevarden 35 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Ejendommen, der er i fem etager med kælder, fremtræder som et markant hjørnehus med fem fag mod Strandboulevarden, et affaset hjørnefag og fire fag mod Næstvedgade. Ejendommen har mod syd et tre fag bredt sidehus og har således en U-formet grundplan. Facaderne fremstår i blankmur af håndstrøgne, røde teglsten på en sokkel af søsten i kælderetagen og derover en stueetage med cementstøbte kvadersten. Formsproget er nationalromantisk – de røde mure brydes således horisontalt af lyse, fortløbende bånd og vertikalt af en karnap til begge gader, mod Strandboulevarden opført i røde teglsten, mod Næstvedgade støbt i beton. Ejendommens mest karakteristiske træk er den rigt artikulerede tagprofil, bestående af et ottekantet hjørnetårn med altan med smedejernsgitter, flankeret af to spidse gavlkviste med dekorativt, udkraget bindingsværk og vindskeder af træ. Ejendommens tage er dækkede med sortglaserede tagsten. Ejendommen har bibeholdt sin oprindelige indgangsdør i lakeret træ med cementindfatning og cementfronton, ligeledes sine originale vinduer i hvidmalede rammer og karme og i karnapperne de blyindfattede ruder med klart glas. Dog har man i stuelejligheden mod Strandboulevarden udskiftet de oprindelige vinduer med mere simple, nye vinduer med ét lag glas, disse planlægges dog retableret snarest. Gårdsiden er i gul blankstensmur med de oprindelige fire- og seksrammede vinduer med hvidmalet træværk. Væsentligste ændring er etablering af en lille altan i 4. salens smigfag og derover en tagterrasse i forbindelse med den sydlige loftslejlighed. Fra indgangsdøren har man gennem en foyer med terrazzogulv, malede vægpaneler og derover felter med nyt, gult/grønt, stribet velourtapet gennem to svingdøre i lakeret, mørkt træ adgang til selve trapperummet. Det nyistandsatte trapperum har ligesom foyeren høje, hvidmalede vægpaneler og derover felter af grønt/gult stribet velourtapet. På hver trappeafsats ses de originale vinduer med farvede, blyindfattede ruder med fuglemotiver, forskellige fra etage til etage. På hver af de fem etager findes to lejligheder, alle med en hvidmalet hoveddør med fyldninger og vindue med grønt glas, der på bagsiden dog er dækket af en brandsikker plade. Endvidere rummer loftet to lejligheder. De ti "ordinære" lejligheder er fordelt på to typer, hvoraf den ene er orienteret mod Strandboulevarden, den anden type i hjørnet og mod Næstvedgade. I førstnævnte har man fra en lille forstue, forbundet med en længdegående korridor, adgang til dagligstue, spisestue og herreværelse en suite til gaden og til to soveværelser mod gården, og fra sidehusets lidt kortere korridor til et børneværelse i smigfaget og til bad, køkken og bagvedliggende pigekammer i sidehuset. Den anden lejlighedstype har dagligstue i hjørnet mod de to gader, og spisestue, kabinet og to soveværelser mod Næstvedgade, samt bad, køkken og bagvedliggende pigekammer mod gården. Endvidere har denne lejlighedstype en enkelt stue ud mod Strandboulevarden, formentlig tænkt som kontor eller udlejningsværelse, idet man af de oprindelige grundplaner kan aflæse, at der har været mulighed for at etablere en selvstændig indgangsdør fra trappen til dette rum. Lejlighederne, der alle er besigtiget, er forholdsvis intakte i såvel grundplan som overflader. Hovedparten af lejlighederne har således de oprindelige bræddegulve – enkelte dog nyere parket i stuerne – desuden fine stuklofter og hvidmalede fyldningsdøre, i spisestuerne næsten alle bevaret med små, blyindfattede vinduer med blomstermotiver i den øvre dørfyldning. Loftsetagens to lejligheder er vidt forskellige. Den sydlige, orienteret mod Strandboulevarden, er nyindrettet og udstyret med en tagterrasse samt et par ovenlysvinduer mod gaden. Den nordlige er ikke godkendt til beboelse, men ejes af underboen, der anvender den som gæstebolig. Lejlighedens mest interessante rum er et ottekantet tårnværelse med hvælvet loft, bræddegulv, ådrede fyldningsdøre og væglister samt en kamin i røde teglsten. Fra rummet er der – gennem en dør med vindue af flaskebundsglas – adgang til tårnets balkon med originalt støbejernsgitter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links