Strandgården ligger på Husby Klitvej 5 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Gården ligger markant i klitten. Den har siden 1970'erne været udlejet til Ringkøbing Museum og anvendt til museum.

Strandgården følger den typiske disposition for klitgårdene: stuehuset mod syd, stalden mod vest, agerumsladen mod nord og portlængen mod øst. Den sydlige del af østlængen er i 1970'erne indrettet til bolig for museumsbestyrer.

Stuehuset har bevaret sine tre skorstenspiber. Vinduer udskiftet i 1970'erne, med kopiering af de gamle vinduers profiler. Arkengafferne (kvistene) over hoveddørene er fra 1950'erne. De øvrige bygninger har ikke undergået større ydre ændringer, bortset fra, at den sydligere del af portlængen, der rummer mueumsbestyrerens bolig, har fået isat yderdøre af en ret sen type. Luger, porte og staldvinduer er således helt overvejende oprindelige.

Stuehuset opdeles af de sydvendte døre i tre afdelinger. Den midterste rummer den daglige beboelse med stuer og køkken, den østre rummer storstuen og tidligere de tilhørende gæstekamre. Den vestre afdeling rummer bryggers og yderst mod vest et beboelsesrum. Planen er som helhed velbevaret. Det er især bemærkelsesværdigt, at bryggerset med den åbne skorsten og den tilhørende bageovn og røgeovn er bevaret. I forstuen er fjernet en skillevæg og køkkenet er en illusion, der dækker over et helt nyindrettet køkken fra 1970'erne. I det fremspringende rum øst for køkkenet har der været halvkælder i den yderste zone og spisekammer langs hovedskillevæggen. Nu er her kun ét rum med gulv i samme niveau som de øvrige rum. Af det oprindelige rumudstyr er trefyldingsdøre med tilhørende – om end forskellige – gerichter bevaret. Stuer og bryggers fremtræder desuden med gulve, vægge og lofter, hvis materialer og overfladebehandling harmonerer med husets karakter i øvrigt. Vestlængens staldindretning m.v. er intakt, og det samme gælder ladens højremskonstruktion.

Gårdspladsen har en fint udført, mønsterlagt stenpikning og der er stenpikning langs bygningernes ydersider. Strandgården er meget velholdt. Gården ligger i et stort område, som er fredet i henhold til naturfredningsloven. Områderne nærmest gården er endvidere ejet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links