Strandgade 20
.

Strandgade 20 ligger på Strandgade 020 i Halsnæs Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er formodentligt opført i 1763 som "Rebslagerværksted og Reberbane". I brandtaksationen fra 1813 beskrives huset som: Indrettet til 4 portioner beboelse, hvoraf hver har en stue et kammer og et køkken med skorsten. Oprindelige bygningsmaterialer af fyrretømmer, tavl af tegl, og røde vingetegl. I dag rummer en del af huset en mindre kontorvirksomhed.

Beskrivelse

Østre halvdel af et etage dobbelthus i bindingsværk, beliggende inde i Frederiksværk by. Bygningen er 14 fag lang og 5 fag dyb, grovpudset og hvidkalket, med en sortmalet sokkel. Saddeltaget på denne del af bygningen er behængt med røde vingetegl. I tagets rygning ses to skorstene med sokkel og krave. Facaderne er symmetrisk opbygget omkring to teglhængte frontkviste, en mod gaden og en mod haven. Mod gaden er en muret gesims, mod haven en hvidkalket bred sugfjæl, hvor tre ældre kroge fra det tidligere bedslagerværksted er monteret. I østre halvdel mod gaden findes en to-fløjet, nyere flammeret indgangsdør, mod haven er en nyere fyldningsdør med rude.

Alle vinduer er tomramme med seks ruder i hver ramme. Vinduer og døre er ældre. Alle udvendige vinduesrammer er malet i en støvet blå farve.

Der er i stueetagen ikke meget tilbage af det oprindelige interiør, dog ses stadig et højt træpanel med spejle i varierende størrelse i stuen mod haven.

Her er ellers et nyere badeværelse og køkken samt kontorlokaler.

På første sal er bevaret to støbejerns vinduer i taget mod haven. Den brede kvist, som dækker hele tagets bredde, er opdelt i to mindre rum, et mod gaden og et mod haven. En synlig, bærende loftsbjælke går gennem de to værelser. Over bjælken ligger det originale bræddeloft med lister.

Murværket i de to værelser står i synligt bindingsværk. Bjælkerne er malet, mens tavlene er kalket.

Dørene ind til de to værelser, er originale revledøre med originalt låsetøj.

Miljømæssig værdi

Strandgade 20 ligger på en stille gade, der hører til det ældste Frederiksværk. Med tiden er gaden blevet gjort bredere, hvorfor fortovet passerer helt tæt forbi bygningen. Bag huset findes en dyb have med meget høje træer for enden af haven, hvilket gør haven meget uforstyrret.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen er en fin repræsentant for en række nogenlunde ens bindingsværkshuse med boliger og værksteder, der blev opført i forbindelse med krutværket og kanonstøberiet i Classens tid i Frederiksværk. Huset betegnes derfor som et "Classenhus", og er således en lille, men vigtig brik i Frederiksværks tidlige historie og oprindelige bydannelse.

Arkitektonisk værdi

Bygningen er velproportioneret og er karakteriseret ved et enkelt formsprog, hvor de arkitektoniske værdier knytter sig til de to dominerende frontkviste. Kvistene er med til at give bygningen karakter og tyngde i gadebilledet.

Bygningen ligger helt ud til fortovskanten og facaden er i tæt kontakt med vejens forløb. De to rækker teglsten der ligger som et indgangstrin foran hoveddøren lapper over fortovets belægning og gør bygningen meget nærværende.

Der ligger også en arkitektonisk værdi i den simple materiale- og farveholdning, hvor specielt de blå vinduesrammerne træder tydeligt frem i den hvide facade.

Indvendigt ligger de arkitektoniske værdier i de små værelser på første sal, hvor de ældre materialer og bygningsdetaljer er synlige.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links