Strynø Skole
.

Strynø Skole ligger på Nørrevej 1 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Skolen fungerer fortsat som kommuneskole for Strynøs ni skoleelever og tjener desuden som øens bibliotek og forsamlingssal og skolens førstesal som lokaler for fritidsaktiviteter samt bolig for en lejer. Selve skolen er en forholdsvis stor, meget harmonisk, symmetrisk opbygget, toetages bygning i rød blankmur med cementpudset sokkel, frontispice på den sydvendte havefacade, fortløbende cementstensbånd under førstesalens vinduer og valmtag, teglhængt med sortglaserede teglsten. Overalt er bevaret de oprindelige blåmalede indgangsdøre, bl.a. tre døre til skolens tre lærerboliger i førstesalen og to døre til de tre skolestuer, samt de oprindelige vinduer med småsprossede, hvidmalede rammer; i stueetagen med rundbuede lysninger og i førstesalen med rektangulære lysningsåbninger. Skolestuerne har forsatsvinduer. I det indre har man i overvejende grad bevaret den oprindelige planløsning med to skoleforstuer, hver med egen indgang og mellem disse trapperum til den ene lærerbolig. Begge forstuerne har bibeholdt de oprindelige, harlequinternede klinkegulve og den ene forstue desuden sine bænke og knager, hvorimod den anden forstue er indrettet til et lille tekøkken. Bag forstuerne er to af de oprindeligt tre skolestuer beklageligvis sammenlagt til ét stort (forsamlings-)rum. I den intakte skolestue har man bevaret vægpaneler og som overalt i bygningen de originale fyldningsdøre, hvorimod de to sammenlagte skolestuer har bevaret deres vægpaneler, men fået nyere, lakeret fyrretræsgulv. Af førstesalens oprindelige tre lærerboliger, hver med egen indgang og trappe (én i hver gavl og én i midten af bygningen), har man nedlagt den midterste lejlighed, den østvendte lejlighed udlejes som sådan, medens den vestvendte anvendes til ungdomsklub. Førstesalen er således præget af skillerumsændringer, men fremstår enkelt og nøgternt med bræddegulve og fyldningsdøre. Skolens fritliggende udhus er i rød blankmur med sadeltag, teglhængt med sortglaserede sten. Huset har oprindelige vinduer med blåmalede træ- og støbejernsrammer, revledørene og en nyere garageport er ligeledes blåmalet. Udhuset fungerer i dag som depot og garage.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links