Stykgodspakhuset ligger på Hack Kampmanns Plads 10 (tidl. Nordhavnsgade 4) i Aarhus Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Kørerampen og porten i nordsiden er tilføjet i 1963. På havnesiden er der fjernet en betonperron, der strakte sig langs hele facaden, og en kran, der havde sin ene skinne hæftet over det nederste sæt porte, og den anden tæt ved havnekajen. Bygningens nederste etage anvendes som pakhus i begrænset omfang, og den øvre anvendes af havnevæsnet som "pulterkammer". På grund af Toldkammergades anvendelse som forbindelsesvej Nordhavnsgade og Kalundborgfærgernes til- og frakørsel på havnekajen er toldkammerbygningen blevet en isoleret ø omgivet af tæt og tung trafik.

Beskrivelse

Stykgodspakhuset er i to etager med høj kælder. Det er opført i jernbeton og røde mursten med granitprofiler omkring indgangsdørene og som piller mellem facadens vinduer. Facaderne er ikke ens, men begge er symmetrisk opbygget med skiftende port og vinduesfag. Portenes øvre køreskinner er inddækket med tynde kobberplader, og omkring havnefacadens nedre porte ses betonsøjler, der er rester af en krankonstruktion. Taget er et lavt kobberdækket valmtag med ovenlysvinduer, to halvrunde kviste til havnesiden og halvrunde hejsekviste over hver af de fire portfag mod Toldbodgade. Den bærende konstruktion og etagedækkene er i jernbeton, og de svære søjler er udført som mushroom-konstruktion.

Kobberinddækningerne over portene er stærkt flossede, portene sprækker, og der er dybe revner i bygningens nordøstlige murværk. Bortset fra et moderne vinduesparti i østfacaden og fjernelse af en perron på vestsiden fremstår bygningen uden væsentlige bygningsændringer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links