De første forsøg på tørlægning af dele af Nissum Fjord fandt sted fra 1840’erne med flere fejlslagne private dige- og slusebyggerier mod Vesterhavet. I 1870 lykkedes det at etablere Thorsminde Sluse, hvorefter vandstanden i fjorden kunne reguleres. Vedligeholdet og driften af slusen var stærkt svingende frem til 1890, hvor udløbet blev optaget blandt Ringkøbing Amts hovedvandløb og dermed blev genstand for offentlig regulering og statslig støtte. I 1931 blev slusen reetableret af staten med to afvandingsløb og en kammersluse til skibe. Samtidig etableredes to læmoler på havsiden, der i 1960’erne blev udvidet med et havnebassin til Thorsmindes voksende fiskerflåde.

Slusen bliver også brugt til gennemsejling af joller og pramme til og fra fjorden.

Videre læsning

Læs mere om Thorsminde

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur