Todbøl Hovedgård ligger på et senmiddelalderligt voldsted og var i 1348 ejet af Niels Glob. Todbøl hørte under Børglumbispen og blev efter Reformationen krongods. I 1782 blev Todbøl stamhus, men kun i en kort periode. Herregården bestod af en firfløjet bygning i bindingsværk med teglhængte tage. I 1795 blev Todbøl ombygget. Syd- og nordfløjen blev nedrevet og erstattet af nyere bygninger, hvor nordfløjen er det nuværende stuehus.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links