.
Licens: Brukerspesifisert

Herregården Øland, hvis historie strakte sig tilbage til 1300-tallet, blev revet ned i august 2015. Den trefløjede hovedbygning fra 1777-80 blev gennemgribende ombygget i 1867. Voldstedet Øland ligger vest for den nu nedrevne herregård.

/Nordjyske Medier, 2015 .

Egnen har været rig på mindre godser, ligesom der har været et enkelt slot, men i slutningen af 1800-tallet og i 1900-tallet kæmpede flere af disse godser en forgæves overlevelseskamp, og nedlæggelsen af herregårdene er fortsat i det ny årtusind. Så sent som i august 2015 blev det historiske herresæde Øland nedrevet. I dag kan man med lidt god vilje registrere 13 herregårdsbygninger i Thisted Kommune.

Middelalder

Thys beliggenhed mellem Limfjorden og Nordsøen gjorde allerede i vikingetiden kongemagten interesseret i landsdelen. Agger Tange sandede til ca. år 1100, og selv om området mistede betydning, vedblev kongen at være stærkt repræsenteret i middelalderen. I Kong Valdemars Jordebog fra 1231 nævnes både Sjørring og Hyldeslef (formentlig Hillerslevhus) i Thy. Borgene og herregårdene var fortrinsvis beliggende på morænejorderne eller langs den vestlige morænerand. Ingen af disse anlæg er bevaret i dag, men sporene efter 14 fredede voldsteder er stadig synlige i landskabet.

Især det græsklædte Sjørring Volde ved østenden af den udtørrede Sjørring Sø havde i middelalderen en vigtig beliggenhed, da man kunne kontrollere al landfærdsel mellem det nordlige og sydlige Thy.

Der er en del usikkerhed om Hillerslevhus, anført som kongelev (krongods) i jordebogen. Hillerslevhus menes at være blevet afbrændt under et bondeoprør i 1441. I engen syd for Hanstholmknuden ligger voldstedet efter borgen Torp. Torp blev fredet 1893. I engen nord for Ørum Sø, ned mod Hvidbjerg Å, ligger voldstedet efter Ørum Slot. Voldstedet blev fredet i 1943.

Af de omkring 35 gamle herregårde fra middelalderen bør især nævnes Ørum, der allerede i 1231 nævnes i Kong Valdemars Jordebog som kongeligt gods. Siden blev slottet pantsat og solgt og kom først igen på kongelige hænder i 1367, hvorefter det tjente som hovedsæde for den kongelige administration i Thy. Desuden kan nævnes herregårdene Tandrup, Øland og Todbøl, der tilhørte slægten Glob, en af egnens mest betydningsfulde familier, samt Irup, der indtil Reformationen hørte under Børglum bispestol.

Barok

Det ældste bygningsværk er Gammel Ørumgård opført i årene 1748-50. Ejendommen fik først sit nuværende navn, da den i 1864 blev delt i Ny og Gammel Ørumgård. Godsets oprindelse skriver sig til det Ørum Slot, som kong Valdemar Atterdag oprettede i 1367.

Skibstedgård nævnes første gang i 1495. Den nuværende hovedbygning er trelænget og fra 1700-tallet.

Klassicisme

Til perioden skriver sig Nørhågård, Irup, Ulstrup, Kovstrup, Boddum Bisgård, Tandrup, Lyngholm, Råstrup, Søgård og Todbøl Hovedgård.

Nutid

Gammel Ullerupgård er sammen med Søgård de eneste tilbageværende herregårdsmiljøer nord for Thisted. Hovedbygningen på Gammel Ullerupgård, hvis ældste dele var fra 1700-tallet, er nedrevet og erstattet af en ny hovedbygning fra 2000.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links