Gammel Ørumgård er opbygget af materialer fra det tidligere Ørum Slot. Ørum Slot var en borg, der lå på en holm i den nordlige ende af Ørum Sø. Dette område er i dag eng. Borgen var omgivet af et voldsted med to meter høje banker adskilt af en tværgrav. Tegningen viser Ørum Slot i 1677.

.

I engen nord for Ørum Sø, ned mod Hvidbjerg Å, ligger voldstedet efter Ørum Slot som to græsklædte banker, der i middelalderen var omgivet af vand. Den største banke er ca. 50 m bred og rummede borgens huse, mens der på den mindre banke formentlig har stået et tårn. Borgens ladegård har nok ligget, hvor gården Gammel Ørumgård ligger i dag. Ørum nævnes første gang i 1367, hvor borgen blev overdraget til kong Valdemar Atterdag. Efterfølgende var Ørum en kongelig borg, og herfra styredes kongens ejendomme i Thy. Her lå det administrative centrum i Ørum Len indtil 1661. Borgen blev indtaget under det jyske oprør 1367-73. I 1937 fandt man en panserhandske af jern ved Ørum, som kan stamme fra de urolige år i borgens historie. Ørum blev fredet i 1943.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links