Den 60 km lange Hvidbjerg Å er det største vandløb i Thisted Kommune. Åen udspringer i den nu tørlagte Sjørring Sø og løber ud i Limfjorden i Krik Vig. Fra udspringet i nord løber åen, under navnet Årup Å, til Nørhå Sø og videre derfra, nu som Tegå, til Ovesø. På strækningen fra Ovesø til den store, næringspåvirkede Ørum Sø hedder åen Hvidbjerg Å. Fra Ørum Sø løber åen videre ind i Roddenbjerg Sø og skifter herfra navn til Kastet Å på den sidste del af sit løb langs kanten af Flade Sø til udløbet i Krik Vig øst for Agger. Ved åens nedre løb er der omfattende engarealer. Engene er mange steder rige på orkideer. Ved Ørum Sø vokser bl.a. den sjældne finprikket gøgeurt, som er en form af kødfarvet gøgeurt.

Der er stræk af åen, hvor lystfiskere til tider fanger ret store bækørreder. Bestanden af bækørred er dog skrøbelig og underlagt en del frivillige restriktioner fra lystfiskernes side. Også flodlampret findes i åsystemet, men det er uvist, om den yngler her. Sandart er tidligere udsat i Flade Sø, hvor den var udsat for et målrettet erhvervsfiskeri. Den findes stadig i stort antal i søen og i den nedre del af Hvidbjerg Å.

Odder findes i hele Hvidbjerg Åsystemet, som anses for et af artens kerneområder. Den er derfor en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Hvidbjerg Å, Ovesø og Ørum Sø. Hvidbjerg Å indgår desuden i fuglebeskyttelsesområdet Ovesø.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links