Der er en del usikkerhed om Hillerslevhus, anført som kongelev (krongods) i jordebogen. I 1263 overgik det til døtrene Jutta og Agnes i arveskiftet efter kong Erik Plovpenning for siden at ende i privat eje. Arkæologiske undersøgelser i 1952 af det udjævnede voldsted umiddelbart nord for Hillerslev påviste imidlertid et mindre voldsted med to banker, der ikke kan have huset mere end en bygning eller et forsvarstårn, som har været omkranset af en voldgrav. Ved udgravningen blev fundet rester af en pælebro, som forbandt de to banker. Hillerslevhus menes at være blevet afbrændt under et bondeoprør i 1441.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links