I engen syd for Hanstholmknuden ligger voldstedet efter borgen Torp, der fremstår som en ca. 65 x 70 m stor, firsidet banke, der hæver sig 2,5 m over det omgivende terræn. Bankens topflade omkranses af en vold, og uden om banken er der spor efter en voldgrav mod nord og øst. Til de andre sider har borgen været skærmet af en nu udtørret sø. Øst for voldstedet ses en lav, rektangulær forhøjning, der formentlig også hører til borgen. Den 2. maj 1365 holdt kong Valdemar Atterdag kongeligt retterting på Torp, som første skridt i opgøret med den jyske adel. Borgen var kongeligt ejet, indtil den i begyndelsen af 1400-tallet kom i privat eje. Nord for borganlægget er der svage spor efter hovedgården Nørtorp. Torp blev fredet 1893.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links