Det centrale Ulstrup, 2019. Kortudsnittet viser bycenteret omkring knækket på Hovedgaden, der rummer toetagers huse og en smule handel og service. Skole, kirke og sportsanlæg ses i sydvest, og det grønne område i sydøst er en del af dalskræntens skov. Den store bygning for enden af Smedegade rummede indtil for nylig industriel produktion; et andet, også underudnyttet erhvervskvarter, ses ved Vestergade. Ned til Gudenå ligger Dannebrogspladsen. Favrskov Kommune ønsker at styrke Ulstrup som et rekreativt friluftscenter i kommunen og et vigtigt krydsningspunkt ved Gudenå. Det skal bl.a. ske ved en udvikling af Dannebrogspladsen som en attraktiv frilufts- og aktivitetsplads med naturlegeplads, fiskepladser, sheltere og bålplads.
.
Dagli’ Brugsen ligger på Hovedgaden i Ulstrup og giver borgerne i Ulstrup mulighed for at købe dagligvarer lokalt.
.
På en kold og klar vinterdag er det de grå og brune farver, som præger landskabet i Sofienlund Lergrav. I lergraven blev der tidligere indvundet glimmerler fra Oligocæn. Leret blev udnyttet til produktion af teglsten og klinker på Sofienlund Teglværk, som lå ved Gudenå lige op ad lergraven. Teglværket lukkede efter en brand i 1970, og lergraven fremstår i dag som et rekreativt naturområde.
.

Ulstrup har en befolkning på 2.004 og et areal på 1,4 km2. Byen ligger i Gudenådalen, 37 km nordvest for Aarhus mellem Langå og Bjerringbro. Langå-Struer-banen følger dalens nordside, mens selve byen ligger syd for åen. Denne løber her i en smeltevandsdal fra sidste istid, hvis flade og ubebyggede bund kun ligger 3 meter over havet. Dalen flankeres på begge sider af stejle, skovklædte skrænter, der leder op til det omgivende moræneplateau. Bebyggelsen ligger hovedsagelig i 5‑25 m’s højde og består mest af parcelhuse. Den ældre bykerne ligger omkring Hovedgaden. Syd for Ulstrup ligger Sofienlund, som tidligere var lergrav og teglværk. I 1960’erne og 1970’erne voksede byen både mod vest og øst, med parcelhuskvarterer som Gudenåparken, Sofienlundparken og Teglparken. De nyeste huse blev opført i Hagenstrupparken omkring år 2000. Endnu nyere er dog boligkvarteret Amstrup Bakker lidt syd for Ulstrup.

Betydning af bynavnet Ulstrup

Den ældst kendte kilde til navnet Ulstrup er fra *1401, hvor formen Vlstrup optræder. I senere belæg findes former som Wlstrop (1404), Volstrup (1578) og Ulstrup (1844). Navnet er sammensat af enten mandsnavnet Ulf eller dyrebetegnelsen ulv og substantivet torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Navnet betyder således »Ulfs udflytterbebyggelse« eller »udflytterbebyggelsen med ulve«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer